Forskning vid institutionen för freds- och konfliktforskning

Photo: Juan Diego Duque Salazar

Huvudsyftet med forskningen vid institutionen är att ta reda på orsakerna till och förstå dynamiken bakom väpnade konflikter, samt att analysera fredsprocesser och förutsättningarna för en hållbar fred. I Sverige är denna inriktning unik och idag befinner sig flera projekt vid den internationella forskningsfronten.

Vår forskning rör sig om teoribaserad empirisk forskning men flera projekt är policy-inriktade och resultaten kan vara direkt användbara för praktiker. Sedan 1980-talet har institutionen utvecklat ett eget konfliktdataprogram Uppsala Conflict Data Program (UCDP) som utan kostnad erbjuder forskare såväl som allmänheten unika data om väpnade konflikter värden över. Programmet är världsledande och har nått stor internationell ryktbarhet. En internationell utvärderingspanel har betecknat det som ett av Uppsala universitets ”flaggskepp.”

Merparten av forskningen är externfinansierad och bedrivs inom program och projekt. Institutionen erhåller ekonomiskt stöd från de största svenska bidragsgivarna såsom Vetenskapsrådet och Riksbankens Jubileumsfond. Det nystartade programmet Violence Early-Warning System (VIEWS), är EU-finansierat och syftar till att utveckla, testa och succesivt förbättra möjligheter att göra databaserade prognoser om konfliktmönster i världen.

Forskningsområden

Forskningsprojekt

Forksningsprogram

Forskningsskola för internationellt vattensamarbete UNESCO

Sedan 2014 huserar institutionen för freds- och konfliktforskning forskningsskolan för internationellt vattensamarbete, som syftar till att behandla vattensamarbete i dess bredaste bemärkelse med fokus på vatten för fred och utveckling. Forskningsskolan är en del av det internationella centret för vattensamarbete, the International Centre for Water Cooperation (ICWC), det första UNESCO-kategori II-centret i Sverige.

Karta över vattenområden.
Diagram över data från forskningsprojektet.

Sanktionsprogrammet: SPITS

Sanktionsforskning har länge varit förknippad med institutionen för freds- och konfliktforskning. SPITS (Stockholmsprocessen för genomförandet av riktade sanktioner) initierades som "Stockholmsprocessen" av det svenska utrikesdepartementet tillsammans med avdelningen i november 2001. Rapporten "Att göra riktade sanktioner effektiva" överlämnades till FN:s säkerhetsråd den 25 februari 2003. Arbetet har sedan dess fortsatt genom att fördjupa akademisk forskning om riktade sanktioner, bidra till politiska beslut inom sanktionsområdet och upprätthålla en webbplats som kontinuerligt uppdateras om utvecklingen av sanktionsfrågor inom FN.

PhD programme

Learn more about the programme and the next admission opportunity

PhD programme

Speaker series

Attend the Speaker Series and listen to invited speakers from around the world

Speakers series

Publikationer

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin