Institutionsstyrelse vid informatik och media

Institutionsstyrelsen leds av prefekt och institutionsstyrelse. Majoriteten av ledamöterna i institutionsstyrelsen utgörs av personer med vetenskaplig kompetens.Institutionsstyrelsen består av prefekten, som är ordförande, 4-6 representanter för korporationen lärare och forskare, en representant för övrig teknisk-administrativ personal och tre representanter för studenterna. Ledamöterna väljs på tre år (studentrepresentanter väljs på ett år) och styrelsens sammanträden finns protokollförda.

Mandatperiod 2021-12-01 – 2024-11-30

Prefekt (ordförande)

 • Tomas Eklund, prefekt
 • Michal Krzyzanowski, ställföreträdande prefekt, vice ordförande

Lärare och forskare

Informationssystem Campus Gotland

 • Andreas Hedrén, ordinarie ledamot
 • Thomas Ejnefjäll, suppleant

Informationssystem Uppsala

 • David Johnson, ordinarie ledamot
 • Steve McKeever, suppleant

Människa-datorinteraktion

 • Jon Back, ordinarie ledamot
 • Maria Normark, suppleant

Medie- och kommunikationsvetenskap

 • Göran Svensson, ordinarie ledamot
 • Ylva Ekström, suppleant

Teknisk och administrativ personal (TA)

 • Johanna Feiff, ordinarie ledamot
 • Cecilia Nygren, suppleant

Studerande (doktorander)

 • Yanthe Zebregs, ordinarie ledamot (mandatperiod 2023-12-01 – 2024-11-30)
 • Vakant, suppleant

Studerande (grundutbildning)

 • Dante Sautermeister, ordinarie ledamot (mandatperiod 2024-07-01 – 2025-06-30)
 • Vakant, suppleant
 • Vakant, ordinarie ledamot
 • Vakant, suppleant

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin