Organisation och administration

Institutionens prefekt och tillika styrelseordförande är sedan den 1 juli 2023 Joëlle Rüegg. Ställföreträdande prefekt är Fabien Burki.

Institutionen har en studierektor för grundutbildning, Irene Söderhäll med särskilt ansvar för pedagogisk utveckling, samt en studierektor för forskarutbildning, Carina Schlebusch. Administrativ chef är Karin Lundberg.

Institutionens verksamhet är organiserad i sex forskningsprogram och två SciLife-faciliteter. Varje program leds av en programansvarig professor.

För den dagliga ledningen finns en arbetsgrupp bestående av prefekt, ställföreträdande prefekt och administrativ chef.

Institutionsstyrelsens ledamöter väljs på tre år och styrelsens sammanträden finns protokollförda och återfinns på medarbetarportalen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin