Utbildningar vid institutionen för organismbiologi

All biologiutbildning på grundläggande och avancerad nivå hittar du på Institutionen för biologisk grundutbildning. Forskarutbildning kan du läsa om längre ner på den här sidan.

Forskarutbildning

Biologin vid Uppsala universitet, med rötter tillbaka till Carl von Linné, är ledande även idag, både inom undervisningen och forskningen. Vår forskarutbildning attraherar studenter från hela världen och är en stimulerande internationell miljö för blivande forskare. Två examina med olika längd kan avläggas på forskarnivå i biologi vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet, filosofie doktorsexamen och filosofie licentiatexamen. Utbildningen har en hög kvalitet och en sådan uppbyggnad att den som framgångsrikt har gått igenom den skall vara väl förberedd och väl kvalificerad för anställning vid de bästa universiteten inom och utom landet, inom näringsliv, myndigheter och samhället i övrigt.

Lediga doktorandtjänster annonseras på vår sida "Jobba hos oss"

Stimulerande forsknings- och utbildningsmiljö

Vid institutionen för organismbiologi bedriver vi forskning inom en rad olika biologiområden. Det finns möjligheter att fördjupa sig inom allt från den tidiga evolutionen av ryggradsdjur till växter och djurs utvecklingsbiologi, systematik och om hur djur påverkas av kemikalier i vår omgivning och mycket mer.

I menyn till höger kan du läsa om de olika forskarutbildningsämnen som finns och vad de innebär. Vi har ett gemensamt forskarutbildningsprogram som innefattar flera gemensamma kurser och en seminarieserie som ger en god överblick inom hela organismbiologin.

NABiS – ett nordiskt masterprogram i systematik och biodiversitet

Nordic Academy of Biodiversity and Systematics Studies, NABiS, är en gemensam kommitté som organiserar det samnordiska masterprogrammet i biodiversitet och systematik vid åtta universitet, med lärare från de deltagande universiteten. NABiS viktigaste uppgift är att försäkra sig om en högkvalitativ utbildning och att fungera som en länk mellan kursaktiviteter och personal och administrativa strukturer på universiteten. Uppsala universitet är den nuvarande samordnaren, där de deltagande lärarna är verksamma vid Inst. Organismbiologi.

Läs mer om NABiS

Pukvete

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin