Forskning vid institutionen för kostvetenskap

Forskningsämnet kostvetenskap klargör den komplexitet som mat och måltider utgör hos enskilda individer, olika grupper och i olika kontexter. Kostvetenskap handlar om matens betydelse för människan i det moderna konsumtionssamhället.

Pågående forskningsprojekt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin