Tidskrifter

Omslagsbild till tidskriften kritisk etnografi

kritisk etnografi – Swedish Journal of Anthropology är en vetenskaplig peer-reviewed tidskrift som ägs, drivs och publiceras av Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi (SSAG). Chefredaktörer: professor Sten Hagberg, Uppsala universitet och professor Jörgen Hellman, Göteborgs universitet.

 

Omslagsbild till tidskriften nätverket

Nätverket är en tidskrift för samtal om tolkande metoder, kritisk kulturanalys, metodologiska frågor och praktiska erfarenheter av etnografi och fältarbete. På Nätverkets agenda står en forskning som förenar klass, kön, etnicitet med politik och globala frågor. En viktig uppgift är samverkan med samhället utanför universiteten för att återaktivera föreningen mellan kulturforskning och det demokratiska samhällsbygget. I redaktionsgruppen ingår ansvarig utgivare professor i etnologi Birgitta Meurling, docent i etnologi Oscar Pripp och bitr. universitetslektor i etnologi Jakob Löfgren, .

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin