Forskningsseminarier

Vid institutionen finns två regelbundna seminarieserier, forskningsseminariet i etnologi och forskningsseminariet i kulturantropologi.

För aktuella och tidigare seminarieprogram, besök kalendariet.

Forskningsseminariet i etnologi

Dag och tid:

Onsdagar, jämna veckor, 10.15-12.00

Lokal:

Uppsala, Engelska parken rum Eng/3-2028 och Zoom

Videokonferens:

Möjligt för alla seminarier

Språk:

Svenska eller engelska enligt program

Seminarieansvariga:

Ingeborg Svensson

Seminarieprogram:

Till

kalendariet

Forskningsseminariet i kulturantropologi

Dag och tid:

Onsdagar, ojämna veckor, 10.15-12.00

Lokal:

Uppsala, Engelska parken rum Eng/3-2028

Videokonferens:

Nej

Språk:

Svenska eller engelska enligt program

Seminarieansvariga:

Ana Chiritoiu

och

Chakad Ojani

Seminarieprogram:

Till

kalendariet

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin