Sverker Finnström

Kort presentation

Jag är docent i kulturantropologi. Jag har bedrivit antropologiska fältarbeten i norra Uganda, under perioder av pågående inbördeskrig och ofred, men även under efterkrigstider. I min forskning undersöker jag utsatthet, resursfullhet och dagens globala krig. Min ambition är att nyansera bilden av utsatthet och gå bortom de gängse berättelserna om krigets lidande.

Biografi

Min doktorsavhandling, som följde studier i antropologi, religionshistoria och filosofi, försvarade jag 2003 vid Uppsala universitet. Efter avhandlingen och ett postdok-projekt vid Uppsala universitet, har jag arbetat som vik. lektor vid Stockholms universitet och i perioder som lärare och forskare vid Gulu University. Jag blev docent 2009. Jag var anställd som forskare vid Hugo Valentin-centrum, Uppsala universitet, innan jag 2012 blev universitetslektor. Jag har även varit ordförande för Sveriges Antropologförbund, 2013-2015.

Sedan 1997 har jag i perioder bedrivit fältarbete i Acholiland, norra Uganda, med fokus på unga vuxna som växer upp i skuggan av ett våldsamt krig, men min forskning är global snarare än bunden till bara denna plats. Den antropologi som intresserar mig kan sammanfattas i frågor om hur teori relaterar till metod och vice versa. Som medlem i forskargruppen Engaging Vulnerability undersöker jag utsatthetens och "resursrikedomens" många uttryck i tider av krig, ofred och fred, inom humanitära och militära interventioner, inom rättvisa och orättvisa, i media och propaganda, och i livsöden, meningsskapade och kultur.

Forskning

Några korta texter på svenska, en inbjudan att ta del av min forskning:

För en förteckning över mina vetenskapliga/akademiska publikationer, gå till DiVAs databas. Eller besök mig gärna på ResearchGate, Academia, eller Google Scholar. Där finns flera texter i fulltext, men även intervjuer och föreläsningar, i text såväl som inspelade. Eller kolla mitt ORCID iD.

Media

Några korta intervjuer:

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Konferenser

Rapporter

Övrigt

Sverker Finnström

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin