Jakob Löfgren

Kort presentation

Jag disputerade den 2018 i Nordisk Folkloristik vid Åbo Akademi, med en avhandling som handlar om fandom och folklore och arbetar nu inom ett projekt som handlar om dålig stämning på jobbet. Andra forskningsintressen är moderna genrer, entusiastisk utövande av folklore och populärkultur. Den röda tråden är användningen av folkloristiskt teori på nutida material. Jag har skrivit om alltifrån fandom och dålig stämning på jobbet, till berättelser om pojkskap, ceremoniellt lekande och memes.

Nyckelord

  • fandom
  • folklore
  • folkloristik
  • genrer
  • maskuliniteter
  • populärkultur

Forskning

PUBLIKATIONSFÖRTECKNING I URVAL

Löfgren, Jakob. …And Death proclaimed ‘HAPPY HOGSWATCH TO ALL, AND TO ALL A GOOD NIGHT’ - Intertext and Folklore in Discworld-fandom. Åbo: Åbo Akademi Universitetspress, 2018.

Löfgren, Jakob "Att lämna kvitto och slå ner ordförandeklubban – lek och ceremoni i firande och fandom” i Rit och Lek ed. Tolgenbakk, Ida, Audun Kjus och Susanne Österlund Pötzsch. Stockholm: Gustav Adolfs Akademin (2022)

Löfgren, Jakob (2021) ”Korona-kataklysm – nonsens, humor och frustration, en kommentar på pandemin i serieformat” i POPULÄR – Nordic Journal for Popular Culture Research. Vol 2 Nr 2. Lund: Lunds universitet.

Löfgren, Jakob & Ida Tolgensbakk (2021): ”Time flies when you are stuck at home, broke, drunk and full of existential dread”: en reflexiv etnografisk betraktelse kring humor och samlande under Covid-19 pandemin” i Tidsskrift for kulturforskning · Nr. 1 · 2021. Oslo: Novus

Löfgren, Jakob (2020): “Boys’ memories in adult narratives – positioning and qualia in the retelling of boyhood”. In Etnologia Scandinavica (2020)

Löfgren, Jakob & Katarzyna Herd (2020). “Mocking others, parodying ourselves. Chants and songs used in Swedish football.” In MUSICultures special issue: Parody: intertextuality and music. Cape Breton: Canadian Society for Traditional Music.

Jakob Löfgren

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin