Om institutionen för kulturantropologi och etnologi

Föreläsning i Humanistiska teatern

Masterstuderande Alex Maxia och doktor Katarina Graffman. Foto M. Utas, 2017.

Vi bedriver utbildning och forskning om många av de komplexa sammanhang som präglar dagens globaliserade värld.

Institutionen har ett fyrtiotal medarbetare - lärare, forskare och administrativ personal. Verksamheten består till stor del av forskning och har två världsledande forskarmiljöer - Engaging Vulnerability och Forum för afrikastudier vid Uppsala universitet- som rymmer professorer, forskare, postdoktorer och flertalet doktorander.

Vid institutionen ges undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå i ämnena kulturantropologi och etnologi. Vi har:

  • ett kandidatprogram i kultur, samhälle och etnografi;
  • masterprogram i kulturantropologi och etnologi;
  • och ett femtiotal fristående kurser.

Varje läsår tar vi emot omkring 450 studenter som läser en eller flera kurser på grundnivå eller avacerad nivå. Vi undervisar för det mesta på campus men några av våra etnologikurser har undervisning på distans. Precis som vår forskning följer dagens utveckling arbetar vi löpande med att förbättra och hålla våra utbildningar aktuella och relevanta.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin