Forskning vid institutionen för kulturantropologi och etnologi

Kulturantropologisk och etnologisk forskning har många likheter. Med fokus på människan i dagens samhälle har institutionens forskning en stor tematisk mångfald med forskningsprojekt utspridda över världens alla hörn. Etnologisk forskning vid institutionen tenderar att ha ett större historiskt djup och ett fokus på vår närmiljö i Sverige, medan den antropologiska forskningen i högre grad är samtida med ett mer globalt fokus. De geografiska gränserna är dock inte givna. Etnologisk forskning vid institutionen kan exempelvis handla om biståndsarbetare i Östafrika och antropologisk forskning om skogsbränder i Sverige.

Gästforskare Inna Shvorak håller en presentation.

Forskningsmiljöer

Forskningsmiljöerna är knutna till institutionen men har egna webbplatser.

Presentation av institutionens antropologer som gjordes till SANT-konferensen 2024

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin