Utbildningar vid institutionen för kulturantropologi och etnologi

På institutionen kan man läsa kulturantropologi och etnologi. Gemensamt för ämnena är forskningsmetoden etnografi. Vi ger också kurser i afrikanistik.

Kontakt

Studierektor grundnivå: Susann Baez Ullberg

Studierektor avanceradnivå och forskarnivå: Charlotta Widmark

Ansvarig för Kandidatprogrammet för kultur, samhälle och etnografi: Jakob Löfgren

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin