Delta i projektet Brain Save

Institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Uppsala Universitet har länge bedrivit forskning kring olika sjukdomar och hur man kan bli bättre på att ta hand om och behandla dessa. Vi genomför just nu ett forskningsprojekt som handlar om sena komplikationer efter strålbehandling för en hjärntumör under barndomen och hur vi kan minska dessa.

Vill du delta i forskningsprojektet ”Kognitiva, psykosociala och hälsorelaterade konsekvenser efter CNS strålbehandling under barndomen- ett första steg i BRAIN SAVE projektet"?

Nu söker vi deltagare som vill var med i vår jämförelsegrupp mellan 15-35 år, och vi vänder oss till personer som INTE har inlärningssvårigheter eller någon psykiatrisk diagnos med förfrågan om ni skulle vilja vara med i vår studie.

Deltagandet i studien innebär att ni får komma till Psykologiska Institutionen vid Stockholms Universitet på ett besök under ca 1,5 h. Du kommer att få göra en kortare neuropsykologisk uppgift och fylla i några skattningsformulär. Du kommer också att få svara på olika frågor kring hur du mår och levnadsvanor. För att få ytterligare information kring hur hjärnan bearbetar information så kommer en ögonrörelsekamera att användas (eye-tracker). Det är en speciell dator som spelar in var och hur du tittar när du gör olika uppgifter.

Som tack för att du är med i studien får du en biobiljett.

Det är helt frivilligt att delta i studien och du kan avbryta när som helst utan att förklara varför.

Din medverkan kan lära oss mer om hur hjärnan kan påverkas efter strålbehandling, vad som kan skydda hjärnan och hur vi kan ytterligare minska påverkan på hjärnan. Resultaten kommer att leda till ny kunskap och publiceras i vetenskapliga tidskrifter. Har ni några frågor går det bra att kontakta någon av oss.

Intresseanmälan till att delta

Ansvariga för studien

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin