Forskningsspåret Reproduktion och utveckling

Forskningsspåret Reproduktion och utveckling startade den 27 oktober 2017 vid institutionen för Kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet. Forskningsspår är nya forskarutbildningskurser vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci på Uppsala universitet.

I forskningsspåret ingår seminarieserierna ObGyn Highlights och Forskningsforum barn och ungdom. Nedan hittar du mer infoormation om serien.

Vi ser fram emot en rolig höst med inspirerande torsdagsseminarier!

Kontakt ObGyn Highlights: Stina Stjernmira: stina.stjernmira.ruus@uu.se

Kontakt Forskningsforum barn och ungdom Géraldine Giraud:geraldine.giraud@akademiska.se

Temadagar i forskningsspåret

Save the Date!

9/10 2024 Fertilitet efter barncancerbehandling (en TSK BCF financierat projekt): förmiddag temadag 9:00- 12:00, eftermiddag arbetsgrupp workshop

21/11 2024 Drug development in Reproduktion and Development (joint Track Day Pharmacy/KBH)

Samt nästa kurs datum : 1-3/12-2024 och 6/12-2024

Forskarutbildningskurser

Forskningsspåret anordnar kursen Research in Reproduction and Development 1.5 ECTS vartannat år och planeras nästa gång 2024.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska doktoranden kunna:

Kunskap och förståelse

  • Beskriva grundläggande reproduktionsfysiologi, endokrinologi och barns utveckling
  • Beskriva olika forskningsmetoder som används inom forskningsområdet Reproduktion och utveckling.
  • Beskriv möjliga störfaktorer (confounders) och andra fallgropar inom fältet.
  • Identifiera etiska reflektioner inom forskningsområdet.

Färdigheter och förmågor

  • Att kombinera olika metoder för att konstruera en forskningsplan för en forskningsansökan, inom forskningsområdet Reproduktion och utveckling, där potentiella störfaktorer och etiska aspekter beaktas.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • Utvärdera och välja lämpliga forskningsmetoder för sitt eget forskningsämne.
  • Att göra en konstruktiv utvärdering av andra doktoranders forskningsansökningar.

Kusen anordnades på campus 2018, via Zoom våren 2020 och sedan på campus under april 2022.

Tidigare års kursutvärderingar

Seminarier

Seminarier annonseras till våra spårmedlemmar via vår e-postlista. Du kan också bli mottagare genom att anmäla ditt intresse till denna funktionsepost där du anger din e-postadress.

Vi välkomnar forskningsseminarier från alla inom forskningsfältet Reproduktion och utveckling.. Är du en doktorand inom forskningsspåret som snart skall disputera eller är du en handledare som vill presentera egen forskning eller tipsa om en doktorand? Boka en tid genom att höra av dig till kursledaren Geraldine Giraud.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin