Program på avancerad nivå

Barnmorskeprogrammet

Barnmorska är ett självständigt, stimulerande och positivt arbete för dig som redan är legitimerad sjuksköterska. Det är ett arbete fyllt med liv där kvinnan och hennes reproduktiva hälsa står i fokus. Under utbildningen får du bland annat lära dig handlägga normala graviditeter, förlossningar och tiden efter förlossning. Som barnmorska har du unika kunskaper och yrket har en egen legitimation och etisk kod.

Barnmorskeprogrammet (MBM2Y)

Specialistsjuksköterskeprogrammet - hälso- och sjukvård för barn och ungdomar

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning hälso- och sjukvård för barn och ­ungdomar har alltid barnets perspektiv i centrum. Här bygger du den kunskap du behöver för att tillgodose varje barns vårdbehov. Du lär dig att planera, involvera föräldrar i, genomföra och utvärdera vårdåtgärder. Som specialistsjuksköterska med inriktning mot barn och ungdom väljer du ett framtidsyrke med goda karriärmöjligheter överallt där barnsjukvård, barnhälsovård eller och elevhälsa är i fokus.

Hälso- och sjukvård för barn och ungdomar - Specialistsjuksköterskeprogrammet (MSJ2Y)

Masterprogram i global hälsa

Masterprogrammet i global hälsa förbereder dig för en ledarskapsroll inom global hälsa. Programmet ger dig kunskaper att analysera globala hälsoproblem samt att utveckla och utvärdera aktioner för att förbättra folkhälsan. Programmet kombinerar obligatoriska och valfria kurser och innefattar även att planera, utföra, analysera och rapportera ett självständigt projektarbete inom global hälsa.

Masterprogram i Global hälsa, 120 HP (MGH2M)

Masterprogram i implementering, transformativt lärande och hållbarhet

Masterprogrammet i implementering, transformativt lärande och hållbarhet bidrar till förståelse för hur hållbarhet kan implementeras i globala hälsosammanhang utan att skapa nya socioekologiska problem i t ex andra sektorer, för andra grupper i samhället eller för framtida generationer. Programmet behandlar samskapande ramverk och perspektiv, där olika aktörer bidrar med sina kunskaper för att minimera risker för att t ex partiskhet eller feltolkningar av kontexter leder till misslyckanden.

Läs mer om Masterprogram i implementering, transformativt lärande och hållbarhet

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin