Masterprogram i global hälsa

Läsåret 2023/2024

Bild för Masterprogram i global hälsa 2023/2024
Anmälan

Masterprogrammet i global hälsa förbereder dig för en ledande roll inom global hälsa, både på nationell och internationell nivå. Programmet ger dig kunskaper i att analysera globala hälsoproblem samt att utveckla och utvärdera insatser för att förbättra folkhälsan. Utbildningen kombinerar obligatoriska och valfria kursmoduler och innefattar även att planera, utföra, analysera och rapportera ett självständigt projektarbete inom global hälsa. Du kommer ha en stark bas för att utveckla din karriär inom forskning och på arbetsmarknaden.

Om programmet

Programmet ger dig fördjupad förståelse och lösningar för dagens utmaningar inom global hälsa. Masterprogrammet förbereder dig att ta aktiv del i Agenda 2030 och därefter, som implementerare och/eller forskare. Baserad på vetenskaplig evidens samt studenters och lärares olika erfarenheter och bakgrund syftar programmet till att ge ett transdisciplinärt förhållningssätt till global hälsa. Med utgångspunkt i kvinnors och barns hälsa strävar programmet efter att integrera ett flertal ämnen med relevans för global hälsa, inkluderande nutrition, migration och stärkande av hälsosystem.

Under programmet kan du förvänta dig att

 • analysera utmaningarna inom global hälsa
 • utveckla och utvärdera interventioner för att förbättra global hälsa och folkhälsa
 • studera tillsammans med kursdeltagare från olika delar av världen.

Du kommer att få kunskap i global hälsa, och bana väg för kurser med fokus på kvinnors och barns hälsa, global nutrition och migration. Du kommer att ha möjlighet att välja olika ämnen inom global hälsa eller genomföra en fältstudie eller ett internship hos en relevant organisation. Genom hela programmet får du undervisning och träning i forskningsmetoder för global hälsa, vilket förbereder dig för masteruppsatsen som du skriver den sista terminen på programmet.

Studentprofil

Du har ett stort intresse för global hälsa. Du har en utbildning i hälsa, medicin eller nutrition och förmodligen arbetslivserfarenhet inom något av nämnda områden. Du har kanske även en bakgrund inom utvecklingsarbete kopplat till global hälsa. Du har bra sociala färdigheter och du kan kommunicera idéer och tankar mycket bra på engelska, både skriftligt och muntligt. Du kan kritiskt analysera problem och reflektera, och du är tillräckligt kreativ och innovativ för att ta fram egna idéer och presentera dem.

Examen

Programmet leder till en medicine masterexamen (Master of Medical Science, 120 credits) med global hälsa som huvudområde.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Silja Mattadóttir Eklund
Kommer från: Jag föddes i USA och flyttade till Sverige när jag var tonåring. Jag har även bott en del på Island då min mamma är från Island.

Vilken är din bakgrund?
– Jag har en läst en kandidat inom biomedicin vid Uppsala universitet.

Vad fick dig att välja att studera global hälsa vid just Uppsala universitet?
– Jag läste min kandidat vid Uppsala universitet och hade en bild av universitetet och Uppsala som studentstad innan jag sökte in till masterprogrammet i global hälsa. Jag visste redan när jag sökte min kandidat att jag var intresserad av att läsa vidare inom global hälsa, och visste om det här masterprogrammet när jag började studera. Efter att ha jämfört olika masterprogram kände jag att jag ville fortsätta studera vid Uppsala universitet.

Vad har varit roligast och mest intressant på utbildningen hittills?
– Det har varit engagerade föreläsare och intressanta diskussioner. Många av diskussionerna som uppstår i klassrummet leder till nya tankesätt och perspektiv.

Vad är det bästa med att studera på ett internationellt program?
– Det är att få möta folk från olika delar av världen. Alla i klassen har helt olika bakgrund när det gäller både arbetserfarenhet och utbildning. Detta leder till väldigt givande diskussioner och man lär sig nya saker inte bara från föreläsaren utan också från klassen.

Vad gillar du med Uppsala?
– Det som jag tycker är roligast att göra i Uppsala är att ta del av studentlivet och aktiviteter. Jag sjunger i en nationskör, men det finns aktiviteter för alla oavsett vad man tycker om att göra på fritiden. Allt från träning, till konst och musik! Nationslivet är öppet för alla studenter och det finns oändligt med föreningar och evenemang att gå på. Ett bra sätt att lära känna andra studenter och göra saker som man tycker är roligt.

Våren 2023

Upplägg

Under den första terminen får du en genomgång av området global hälsa och en kort översikt inom global nutrition, barnhälsa, migration, hälsosystem i ett globalt perspektiv och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Den senare delen av terminen fokuseras på forskningsmetoder, både kvalitativa och kvantitativa metoder.

Under programmets andra termin får du tid att fokusera och fördjupa dina kunskaper inom global nutrition, barnhälsa, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter och migration och hälsa. Terminen avslutas med fokus på tillämpade forskningsmetoder.

Under termin tre har du möjlighet att välja olika fokus inom programmet. Du kan välja fördjupningskurser som erbjuds inom programmet eller av andra lärosäten, göra en fältstudie inom global hälsa för att samla egen information till din masteruppsats (Field Study), eller praktisera inom en organisation inom global hälsa. Under del av termin 3 finns även möjlighet till internationellt utbyte med Ludwig-Maximilians-Universität i München.

Under den fjärde terminen kommer du att helt fokusera på din masteruppsats. Den omfattar fördjupningsstudier inom ett valt projektarbete, uppsatsskrivning och presentation vid ett seminarium. Under terminen kommer du att ha ett antal seminarier med grupphandledning.

Kurser inom programmet

År 1

Global hälsa 1, 30 hp

Global hälsa 2, 30 hp

År 2

Global hälsa 3, 30 hp

Masteruppsats i global hälsa, 30 hp

Om undervisningen

Utbildningen är förankrad i internationell forskning i global hälsa och innehåller presentationer av institutionens egna forskare, ibland även inbjudna svenska och internationella forskare. Våra föreläsare har stor erfarenhet av globalt hälsoarbete.

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, grupparbeten och inlämningsuppgifter. Du får möjlighet att utveckla din förmåga att förstå, tolka och kritiskt utvärdera vetenskaplig litteratur och du övar detta genom att diskutera resultat och metodval samt att sammanfatta fakta och hypoteser.

Examinationen utgörs dels av skriftlig tentamen, dels av inlämningsuppgifter och dels av aktiv deltagande i seminarier och presentationer. Programmet ges i Uppsala. All undervisning sker på engelska.

Studera utomlands

Under programmets tredje termin ges möjlighet att delta i ett studentutbyte och att studera utomlands. Vi har ett avtal med Ludwig-Maximilians-Universität i München.

Karriär

Masterprogrammet i global hälsa förbättrar dina karriärmöjligheter inom områden så som mödrahälsa, barns hälsa, global nutrition, migration och hälsa, forskning och projektledning inom den globala hälsoarenan. Det finns jobbmöjligheter inom statliga, frivilliga och mellanstatliga organisationer, nationellt och internationellt. Din masterexamen är en bra grund för en framtida karriär, inklusive doktorandstudier, i global hälsa.

Vår senaste alumnundersökning visar att majoriteten av våra studenter fick anställning inom sex månader efter avslutad utbildning i global hälsa. Många av våra alumner har även doktorerat eller är för närvarande doktorander. Tidigare studenter arbetar vid olika institutioner, såsom:

 • Göteborgs universitet
 • Karolinska Institutet
 • Region Uppsala
 • University of Cambridge
 • University of Cologne
 • University Hospital of Cologne
 • Queen Mary University of London
 • Royal College of Obstetricians and Gynaecologists
 • United Nations Population Fund (UNFPA)
 • Världsbanken
 • Världshälsoorganisationen
 • Röda Korset
 • Health Poverty Action
 • Heartland International Health Centers
 • African Population och Health Centre.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Ladda ner det programspecifika meritformuläret (Application Summary Sheet) och fyll i det. Ladda upp meritformuläret på antagning.se.

Masterprogram i global hälsa

120 hp

HT 2023, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

Anmälningskod: UU-P3450 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp inom medicin, vård, nutrition eller annat område relevant för global hälsa.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier, ett personligt brev där du förklarar varför du vill läsa programmet samt yrkeserfarenhet och engagemang inom global hälsa.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Kontakt

Kontakta kursadministrationen för mer information om programmet:

global.health.education-kbh@uu.se

För generell information om masterutbildningar vid den medicinska fakulteten på Uppsala universitet, kontakta:

medmaster@uadm.uu.se

Institutionen för kvinnors och barns hälsa

MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14 B

Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala

Senast uppdaterad: 2021-03-02