Masterprogram i global hälsa 2019/2020

Bild för Masterprogram i global hälsa 2019/2020
Anmälan

Masterprogrammet i global hälsa förbereder dig för en ledarskapsroll inom global hälsa. Programmet ger dig kunskaper att analysera globala hälsoproblem samt att utveckla och utvärdera aktioner för att förbättra folkhälsan. Programmet kombinerar obligatoriska och valfria kurser och innefattar även att planera, utföra, analysera och rapportera ett självständigt projektarbete inom global hälsa.

Om programmet

Masterprogrammet i global hälsa består av fyra terminer där den inledande terminen ger basala kunskaper i global hälsa och forskningsmetoder samt introducerar andra terminens fördjupningskurs som fokuserar på global nutrition, sexuell och reproduktiv hälsa samt barnhälsa. Tredje terminen förbereder för sista terminens masteruppsats med kurser i forskningsmetodik och fältarbete men kan också kombineras med praktik.

Examen

Programmet leder till en medicine masterexamen (Master of Medical Science, 120 credits) med global hälsa som huvudområde.

Upplägg

Under första terminen får du en genomgång av området global hälsa, och gör också nedslag inom global nutrition, barnhälsa, katastrofhälsovård, hälsosystem i ett globalt perspektiv, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Senare delen av terminen fokuseras på forskningsmetoder, både kvalitativa och kvantitativa metoder.

Under programmets andra termin får du tid att fokusera och fördjupa dina kunskaper inom global nutrition, barnhälsa, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Under termin tre har du möjlighet att välja olika fokus inom kursen. Du läser kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder, litteraturstudier, och du har möjlighet att göra en fältstudie inom global hälsa för att samla egen information till din masteruppsats, eller praktisera inom en organisation inom global hälsa.

Under fjärde terminen kommer du helt att fokusera på din masteruppsats. Den omfattar fördjupningsstudier inom ett valt projektarbete, uppsatsskrivning och presentation vid ett seminarium. Under terminen kommer du att ha ett antal seminarier med grupphandledning.

Kurser inom programmet

År 1
Global hälsa 1, 30 hp
Global hälsa 2, 30 hp

År 2
Global hälsa 3, metod, 30 hp
Masteruppsats i global hälsa, 30 hp

Om undervisningen

Utbildningen är förankrad i internationell hälsoforskning och innehåller presentationer av institutionens egna forskare samt ibland även inbjudna svenska och internationella forskare. Våra föreläsare har stor erfarenhet av globalt hälsoarbete i Afrika, Asien och Latinamerika. Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, grupparbeten och inlämningsuppgifter. Du får möjlighet att utveckla din förmåga att förstå, tolka och kritiskt utvärdera vetenskaplig litteratur och du övar detta genom att diskutera resultat och metodval samt att sammanfatta fakta och hypoteser. Programmet ges i Uppsala.

Examinationen utgörs dels av skriftlig tentamen, inlämningsuppgifter samt aktiv deltagande i seminarier och presentationer. All undervisning sker på engelska.

Karriär

Masterprogrammet i global hälsa förbereder dig för arbete inom global folkhälsa. Det finns jobbmöjligheter inom statliga och icke-statliga organisationer, nationellt och internationellt. Fokus ligger på utveckling, folkhälsa, hälsoplanering eller humanitärt bistånd. Efter masterexamen kan du även studera på forskarnivå.

Behörighet och anmälan

De sökande som uppfyller de grundläggande och de specifika programbehörighetskraven kommer att särskiljas med hjälp av ett ifyllt meritformulär. Efter att du har avslutat din ansökan online på antagning.se, ladda ner det programspecifika meritformuläret och fyll i det. Meritformuläret och dokumentation som bestyrker detta laddas upp på antagning.se senast den 20 juni.

Masterprogram i global hälsa

120 HP

HT19 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2019-04-15

Anmälningskod: UU-P3556 Anmälan

Undervisningsspråk: engelska

Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp inom medicin, vård, nutrition eller annat område relevant för global hälsa.
Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt tidigare yrkeserfarenhet.
Bifoga gärna ett CV.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Kontakt

Institutionen för kvinnors och barns hälsa

MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14 B, plan 2

Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.