Masterprogram i global hälsa

Läsåret 2021/2022

Bild för Masterprogram i global hälsa 2021/2022
Anmälan

Masterprogrammet i global hälsa förbereder dig för en ledarskapsroll inom global hälsa. Programmet ger dig kunskaper i att analysera globala hälsoproblem samt att utveckla och utvärdera insatser för att förbättra folkhälsan. Programmet kombinerar obligatoriska och valfria kurser och innefattar även att planera, utföra, analysera och rapportera ett självständigt projektarbete inom global hälsa.

Om programmet

Det övergripande syftet med programmet är att tillhandahålla en fördjupad förståelse för dagens utmaningar inom global hälsa och förbereda studenterna att ta aktiv del i Agenda 2030, som implementerare och/eller forskare. Med utgångspunkt i vetenskaplig evidens samt studenters och lärares olika erfarenheter och bakgrund syftar programmet till att ge ett transdisciplinärt förhållningssätt till global hälsa. Med utgångspunkt i kvinnors och barns hälsa strävar programmet efter att integrera ett flertal ämnen med relevans för global hälsa, inkluderande nutrition, migration, implementeringsforskning och stärkande av hälsosystem.

Under utbildningen på programmet förväntas du att kunna:

  • analysera problem inom global hälsa.
  • utveckla och utvärdera interventioner för att förbättra folkhälsa.
  • studera tillsammans med kursdeltagare från olika delar av världen.
Du kommer att få grundläggande kunskap i global hälsa, vilket banar väg för kurser med fokus på kvinnors och barns hälsa, global nutrition och migration. Du kommer att ha möjlighet att välja olika ämnen inom global hälsa eller genomföra en fältstudie eller ett internship hos en relevant organisation. Genom hela programmet får du undervisning och träning i forskningsmetoder för global hälsa, vilket förbereder dig för masteruppsatsen som du skriver den sista terminen på programmet.

Studentprofil
Du har ett stort intresse för global hälsa. Du har en utbildning i hälsa, medicin eller nutrition och/eller arbetslivserfarenhet inom något av ovan nämnda områden. Du har kanske även en bakgrund inom utvecklingsarbete kopplat till global hälsa.

Du har bra sociala färdigheter och du kan kommunicera idéer och tankar mycket bra på engelska, både skriftligt och muntligt. Du kan kritiskt analysera problem och reflektera och du är tillräckligt kreativ och innovativ för att ta fram egna idéer och presentera dem.

Examen

Programmet leder till en medicine masterexamen (Master of Medical Science, 120 credits) med global hälsa som huvudområde.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Maria Medina
Kommer från: Colombia

Hej Maria! Varför har du valt att studera global hälsa?
– Jag har sedan tidigare en kandidatexamen i farmaci från Colombia och jag har erfarenhet av att arbeta inom den nationella och multinationella läkemedelssektorn i Colombia. Där utvecklade jag kunskap inom regleringsfrågor, hälsolagar och läkemedelssäkerhetsprocesser.

– Under mina år då jag arbetade inom läkemedelsindustrin fick jag möjlighet att delta i möten med patienter som lider av olika patologier. Under varje interaktion drog jag slutsatsen att läkemedelsterapeutisk behandling inte räckte. Det var därför nödvändigt att utforska patientens historia för att utveckla åtgärder för att uppnå det ”efterlängtade tillståndet av välbefinnande”.

– Detta fick mig att inse att regelverk och lagar bör inramas av begreppet ”hälsa” som inte bara tillhandahåller tjänster, behandling eller utrustning utan också påverkas av många faktorer. Jag insåg att jag behövde få ett helhetsperspektiv för att kunna erbjuda bättre lösningar.

– Politiska tillämpningar bör bygga på evidensbaserad praktik; annars riskerar vi att utveckla åtgärder som är meningslösa eller ”statiska”. Global hälsa ger mig detta perspektiv genom att kombinera forskning, etik och policy för att bredda min praxis som apotekare från en läkemedelscentrerad vårdgivare till en befolkningsfokuserad global vårdpersonal.

Vad fick dig att välja att studera global hälsa vid just Uppsala universitet?
– För det första är masterprogrammet i global hälsa vid Uppsala universitet fokuserat på kvinnors och barns hälsa. Detta fokus är ett av de viktigaste synsätten som innefattar flera olika globala hälsoutmaningar. För det andra erbjuder Uppsala universitet både medicinsk forskning och undervisning av hög kvalitet. Slutligen var möjligheten att delta i en praktik på institutionen för kvinnors och barns hälsa viktig för mig eftersom den erbjuder en förstahandsupplevelse av hälsovårdssystem, institutioner och utbildningsstatus i en verklig situation.

Vilken del av programmet har varit den mest inflytelserika på din resa till global hälsa?
– Den viktigaste delen av denna resa har varit att förstå hur sammankopplad global hälsa är. Från att ha sett globala hälsoteman som ”silor” till att förstå att de alla är grundläggande delar av ett globalt hälsopussel och hur denna cykliska koppling påverkar individens liv i alla åldrar.

– Särskilt bör jag säga att kurserna för forskningsmetoder och kursen i migrations hälsa har varit en av de mest inflytelserika delarna av mina studier. Jag hade också en mycket konstruktiv upplevelse inom antibiotikaresistensområdet under min praktikplats, där jag arbetade i en internationell organisation som har filialer i fem olika kontinenter.

Vad är den bästa delen av att studera vid ett internationellt program?
– Jag kan säga att detta har varit en av de mest givande och konstruktiva upplevelserna i mitt liv hittills. Att studera på ett internationellt program fick mig att komma och upptäcka en fantastisk stad med en unik akademisk livsstil och med fokus på hållbar utveckling. Dessutom erbjöd det möjligheter till kulturutbyte, vilket var viktigt för mig.

– Att interagera med andra gav mig möjlighet att dela min kunskap och uppleva effektivt tvärvetenskapligt lagarbete. Jag kunde bredda mina perspektiv och vårda min professionella utveckling, vilket är viktigt inom området global hälsa. Genom att utforska min klasskamrats erfarenheter och verkligheter kunde jag inte bara lära av dem utan upplevde personlig tillväxt inom akademin och som individ.

Vad är dina mål för framtiden inom global hälsa?
– Jag tycker att alla områden inom global hälsa är intressanta eftersom de är så sammanflätade. Mitt främsta forskningsintresse är global hälsopolitik. Resultatet av denna tvärvetenskapliga forskning är att ge råd, föreslå och utvärdera politik på olika nivåer i samarbete med olika institutioner: regeringar, privat industri, icke-statliga organisationer och akademi. Dessutom är jag intresserad av antimikrobiell resistens och mental hälsa. Två ämnen med hög relevans under covid-19-pandemin.

Möt fler studenter och läs om aktuella händelser inom programmet på institutionens webbplats!

Våren 2021

Upplägg

Under den första terminen får du en genomgång av området global hälsa och gör också nedslag inom global nutrition, barnhälsa, migration, hälsosystem i ett globalt perspektiv och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Den senare delen av terminen fokuseras på forskningsmetoder, både kvalitativa och kvantitativa metoder.

Under programmets andra termin får du tid att fokusera och fördjupa dina kunskaper inom global nutrition, barnhälsa, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter och migration. Terminen avslutas med fokus på tillämpade forskningsmetoder.

Under den första delen av termin tre har du möjlighet att välja olika fokus inom kursen. Du kan välja någon av de fördjupningskurser som finns tillgängliga på vår eller annan institution, eller att göra en fältstudie inom global hälsa för att samla egen information till din masteruppsats (Minor Field Study), eller praktisera inom en organisation inom global hälsa. Under denna del av programmet finns även möjlighet till internationellt utbyte.

Under den fjärde terminen kommer du att helt fokusera på din masteruppsats. Den omfattar fördjupningsstudier inom ett valt projektarbete, uppsatsskrivning och presentation vid ett seminarium. Under terminen kommer du att ha ett antal seminarier med grupphandledning.

Kurser inom programmet

År 1
Global hälsa 1, 30 hp
Global hälsa 2, 30 hp

År 2
Global hälsa 3, 30 hp
Masteruppsats i global hälsa, 30 hp

Om undervisningen

Utbildningen är förankrad i internationell hälsoforskning och innehåller presentationer av institutionens egna forskare samt ibland även inbjudna svenska och internationella forskare. Våra föreläsare har stor erfarenhet av globalt hälsoarbete i Afrika, Asien och Latinamerika.

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, grupparbeten och inlämningsuppgifter. Du får möjlighet att utveckla din förmåga att förstå, tolka och kritiskt utvärdera vetenskaplig litteratur och du övar detta genom att diskutera resultat och metodval samt att sammanfatta fakta och hypoteser. Programmet ges i Uppsala.

Examinationen utgörs dels av skriftlig tentamen, dels av inlämningsuppgifter och dels av aktiv deltagande i seminarier och presentationer. All undervisning sker på engelska.

Studera utomlands

Under programmets tredje termin ges möjlighet att delta i ett studentutbyte och att studera utomlands. Vi har för närvarande ERASMUS-avtal med Charité Universitätsmedizin i Berlin, och arbetar för närvarande med att utveckla våra internationella avtal. Masterprogrammet i global hälsa är även en del av TropEd-nätverket.

Karriär

Mastersprogrammet i global hälsa förbättrar dina karriärmöjligheter inom områden så som forskning, projektledning, humanitärt arbete inom den globala hälsoarenan. Det finns jobbmöjligheter inom statliga, frivilliga och mellanstatliga organisationer, nationellt och internationellt.

Din masterexamen är en bra grund för kommande doktorandstudier.

Vår senaste alumniundersökning visar att majoriteten av våra studenter fick ny anställning inom sex månader efter avslutad utbildning i global hälsa. Våra alumner arbetar vid olika institutioner såsom Göteborgs universitet, Karolinska Institutet, Region Uppsala, University of Cambridge, University of Cologne, University Hospital of Cologne, Queen Mary University of London, Royal College of Obstetricians and Gynaecologists, United Nations Population Fund (UNFPA), Världsbanken, Världshälsoorganisationen, Röda Korset, Health Poverty Action, Heartland International Health Centers, African Population och Health Centre. Många av våra alumner har också antingen doktorerat eller är för närvarande doktorander.

Karriärvägledninge
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Ladda ned det programspecifika meritformuläret (Application Summary Sheet) och fyll i det. Meritformuläret och dokumentation som styrker behörighet och urval laddas upp på antagning.se senast den 21 juni 2021.

Masterprogram i global hälsa

120 hp

HT 2021, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 15 april 2021

Anmälningskod: UU-P3556 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp inom medicin, vård, nutrition eller annat område relevant för global hälsa.
Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier, yrkeserfarenhet och engagemang inom global hälsa, samt ett personligt brev där du motiverar varför du vill läsa programmet. Ansökan ska därför åtföljas av ett CV och motivationsbrev (använd det programspecifika meritformuläret).

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Kontakt

Kontakta kursadministrationen för mer information om programmet:

imch.education@kbh.uu.se

För generell information om masterutbildningar vid den medicinska fakulteten på Uppsala universitet, kontakta:

medmaster@uadm.uu.se

Institutionen för kvinnors och barns hälsa

MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14 B, plan 2

Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala

Programstart och registrering

Registration to the first course Global Health 1 (3PE145) and the Master's Programme in Global Health
Please send an email including your full name and birth date (year-month-day) to IMCH.education@kbh.uu.se, no later than August 18th.
Subject line: Registration Global Health 1.

The registration will be carried out by the course administration 10 days before the autumn semester starts. The autumn semester and the course Global Health 1 starts on August 30th. The registration is done by the course administration upon email request from the admitted student.

Course and Programme start: August 30th, 2021, at 10.00 - 12.00 (CEST). Compulsory attendance - online through Zoom.

The first day on the Master's Programme in Global Health and on the course Global Health 1/course module Introduction to Global Health 15 credits is a mandatory session which you need to attend. The first course module, Introduction to Global Health will run online (August 30th until October 24th).
Please ensure that you have access to a stable internet connection with high bandwidth, a camera, a microphone, and a device to connect (laptop, tablet or phone). This is a requirement to actively participate in the online sessions. If possible, it is good to have an extra device available if your primary device stops working unexpectedly.   

As of now, the teaching for the remaining course modules in the course Global Health 1, from October 25th until the end of the autumn semester on January 16th, 2022, will be held on campus only.

Senast uppdaterad: 2021-03-02