Program på grundnivå

Arbetsterapeutprogrammet

Många människor kan inte göra det de vill eller behöver i sin vardag. Som arbetsterapeut kan du hjälpa dem till ett mer självständigt och meningsfullt liv. Arbetsterapeuter är efterfrågade experter på att arbeta hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande och bidrar till en god vardag och ett mer tillgängligt samhälle. Bredden i Arbetsterapeutprogrammet ger dig stora möjligheter att välja arbetsområde efter intresse.

Arbetsterapeutprogrammet, 180 hp (MAT1Y)

 

Biomedicinska analytikerprogrammet

Som biomedicinsk analytiker är du specialist på undersöknings- och analysmetoder inom medicin, teknik och naturvetenskap. Du arbetar i en spännande, kreativ miljö med att utveckla analyser och bland annat analysera de prover som behövs för att ge patienter rätt behandling. Vid Uppsala universitet skaffar du dig de kunskaper du behöver för nationellt och internationellt biomedicinskt laboratoriearbete.

Biomedicinska analytikerprogrammet, 180 hp (MBM1Y)

 

Fysioterapeutprogrammet

Fysioterapeuter arbetar med människor i alla åldrar som kan ha olika funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar. Som fysioterapeut tränar du dem som riskerar att förlora sin rörelseförmåga, som behöver hjälp att återfå den eller som på olika sätt måste kompensera det som gått förlorat på grund av sjukdom eller skada. Fysioterapeututbildningen i Uppsala är en bred utbildning med såväl teoretiska som praktiska kurser.

Fysioterapeutprogrammet, 180 hp (MFT1Y)

 

Logopedprogrammet

Vi pratar och diskuterar. Vi informerar, skriver och läser. Några kan dock inte delta i den ständigt pågående kommunikationen. När svårigheterna har en medicinsk bakgrund ställer logopeden diagnos och ger behandling. Eftersom all kommunikation utgår från hjärnan krävs god kunskap om hjärnans anatomi och funktion.

Logopedprogrammet, 240 hp (MLG2Y)

 

Läkarprogrammet

Förebygga, lindra och läka - kraven på läkaren är höga. Du ska behärska vetenskapens senaste landvinningar och även kunna se och möta människan bakom symtomen. Det kräver en bred medicinsk kunskap, ett vetenskapligt tänkande, ett humanistiskt förhållningssätt, färdigheter i patientkommunikation och personlig mognad. På Läkarprogrammet i Uppsala får du grunden till både läkaryrket och medicinsk forskning. Du lär dig hur sjukdomar diagnosticeras, behandling av olika sjukdomar och tillstånd och hur du förhåller dig till patienter och andra du möter inom vården.

Läkarprogrammet, 360 hp (MLA2Y)

 

Sjuksköterskeprogrammet

Som sjuksköterska är du omvårdnadsexperten som arbetar med ­människan i centrum. Din expertkunskap och värdegrund vilar i ett etiskt förhållningssätt, en humanistisk människosyn och en helhetssyn som ger patienten trygghet. Ditt arbete fokuserar på omvårdnadens teori och kliniska tillämpning, forskning, utveckling och utbildning samt ledarskap.

Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp (MSJ1Y)

 

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin