Utbildning på forskarnivå (tredje cykeln)

Utbildningen på forskarnivå vid institutionen har nio huvudinriktningar:

  • Datorlingvistik
  • Grekiska respektive grekiska med inriktning mot bysantinologi
  • Indologi respektive indologi med inriktning mot jämförande indoeuropeisk språkforskning
  • Iranska språk
  • Latin
  • Lingvistik
  • Semitiska språk respektive semitiska språk med inriktning mot assyriologi
  • Sinologi
  • Turkiska språk

Fakulteten har en sida med allmänna studieplaner för dessa inriktningar.

Spikning av avhandling

Forskarskolan Early Languages, Digital Philology (DigPhil) är ett samarbete mellan olika ämnen vid Lunds, Stockholms och Uppsala universitet. Den finansieras av Vetenskapsrådet 2023-2027.

Avhandlingar skrivna inom ramen för institutionens forskarutbildningar kan listas från DiVA-systemet.

 

Kontakt

  • info@lingfil.uu.se

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin