Utbildning på grundnivå (första cykeln)

Institutionen är värd för både fristående kurser och program.

Institutionens huvudområden

Dessa av institutionens ämnen kan vara huvudområde i en kandidatexamen:

Institutionens biområden

Utöver ämnena som kan vara huvudområde i en kandidatexamen kan följande ämnen utgöra biområde i en kandidatexamen:

  • Arabiska (Arabic)
  • Arameiska/syriska (Aramaic/Syriac)
  • Assyriologi (Assyriology)
  • Hebreiska (Hebrew)
  • Jämförande indoeuropeisk språkforskning (Comparative Indo-European Language Studies)
  • Kurdiska (Kurdish)
  • Persiska (Persian)
  • Swahili (Swahili)
  • Tidiga språk och kulturer (Ancient Languages and Cultures)

Läs mer om vad som krävs för olika examina och om huvudområden och biområden på Uppsala universitet.

Program

Institutionen medverkar i följande program:

Man kan skräddarsy sin examen genom att kombinera kurser från institutionen med andra kurser från den högre utbildningen.

Informationsmaterial riktat till nya studenter hittas även via antagning.se.

Kontakt

  • info@lingfil.uu.se

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin