Kontaktinformation för grundutbildningen vid IMV

Kontakta kursadministrationen vid institutionen för medicinska vetenskaper med frågor om exempelvis kursansökan, kursregistrering och resultat.

Kursadministration

Caroline Olofsson
Kurssamordnare
Övergripande ansvar för grundutbildningsadministrationen vid institutionen.
Internationell koordinator vid läkar­programmet.
T9, infektion och mikrobiologi, samt institutionens kurser vid T11 på läkar­programmet, specialist­sjuk­sköterske­programmet med inriktning akutsjukvård, uppdragskurser samt fristående kurser.
018-611 4947, e-post: caroline.olofsson@medsci.uu.se

Kristin Bryon
Kursadministratör
Institutionens kurser vid biomedicinska analytikerprogrammet, biomedicinprogrammet samt CDD-kursen (Clinical Drug Development).
018-611 4240, e-post: kristin.bryon@medsci.uu.se

Li Christensen
Kursadministratör
Institutionens kurser vid T5 och T7 på läkarprogrammet, fysioterapeutprogrammet, invärtesmedicin samt neurologi.
072-9999132, e-post: li.christensen@medsci.uu.se

Ann-Charlotte Fält
Ekonomi- o kursadministratör
Institutionens kurser vid T8 psykiatri på läkarprogrammet, psykiatri på fysioterapeutprogrammet samt fristående kursen Psykiatri.
018-611 5243, e-post: ann-charlotte.falt@neuro.uu.se

Margaretha Hagberg
Kursadministratör
Institutionens kurser vid specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning diabetes samt fristående kurser inom diabetes.
018-611 9199, e-post: margaretha.hagberg@medsci.uu.se

Annelie Karlsson Hult
Kursadministratör
Övergripande kursadministratör vid T7 (LP6) på läkarprogrammet, specialist­sjuk­sköterske­programmet inriktning psykiatri samt fristående kurs i psykotraumatologi.
E-post: annelie.karlsson.hult@uu.se

Lise-Lott Wesslund
Kursadministratör
Övergripande kursadministratör vid T8 på läkarprogrammet.
018-611 5034, e-post: lise-lott.wesslund@medsci.uu.se

Anna von Kartaschew
Kursadministratör
Övergripande kursadministratör vid T7 på läkarprogrammet.
018-611 2906, e-post: anna.von.kartaschew@medsci.uu.se

Studierektorer

Anna Rostedt Punga, studierektor Läkarprogrammet

Mia Ramklint, studierektor Läkarprogrammet

Fariborz Mobarrez, studierektor Biomedicinska analytikerprogrammet (BMA)

Gunnel Larsson, studierektor Sjuksköterskeprogrammet

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin