Program och kurser

Institutionen för medicinska vetenskaper ger kurser på grund- och avancerad nivå vid flera av medicinska fakultetens utbildningsprogram, samt ett antal fristående kurser.

Läkarprogrammet

Som läkare måste du behärska veten­skap­ens senaste land­vinningar och sam­tidigt kunna se och möta männi­skan bakom symp­tomen. Det kräver bred medicinsk kunskap, ett veten­skapligt tänk­ande, ett huma­nistiskt förhållnings­sätt, samtals­färdigheter och en personlig mognad.

Läkar­­programmet är direkt legitima­tions­grundande och du får även grunden för fortsatt medicinsk forskning.

Mer om Läkarprogrammet

En läkare pratar med en patient.

Specialistsjuksköterskeprogrammet

Som specialist­sjuk­sköterska arbetar du ofta själv­ständigt och ansvarar för avancerad omvårdnad av patienter vid akuta och komplexa skador och sjukdoms­tillstånd.

Institutionen för medicinska vetenskaper har hand om specialist­sjuk­sköterske­inriktning­arna diabetes­vård och hjärt­sjukvård.

Mer om Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning diabetesvård

Mer om Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning akutsjukvård

Två sjuksköterskor med en patient.

Biomedicinska analytikerprogrammet

Biomedicinska analytiker arbetar i en spännande miljö med att utveckla analyser och bland annat analysera de prover som behövs för att ge patienter rätt behandling. Genom utbildningen blir du specialist på undersöknings- och analysmetoder inom medicin, teknik och naturvetenskap och kan arbeta både nationellt och internationellt med biomedicinskt laboratoriearbete.

Mer om Bio­medicinska analytiker­programmet

En agarplatta där något tillväxer.

Biomedicinprogrammet

Är du nyfiken och vill veta mer om hur din kropp fungerar? Vill du arbeta för att göra människors liv bättre och lära dig hur sjukdomar uppkommer och botas? Då är Biomedicinprogrammet något för dig. Programmet ger dig en bred medicinsk utbildning och en bra grund för bland annat forskning vid universitet eller inom läkemedelsindustrin.

Mer om Biomedicinprogrammet

Övre delen av en människomodell där man ser muskler, senor och blodkärl.

Fysioterapeutprogrammet

Att arbeta som fysio­terapeut inne­bär att du möter människor i alla åldrar. Med rörelse och fysisk aktivitet som huvud­sakliga metoder behandlar du individer med olika funktions­ned­sättningar och aktivitets­begränsningar utifrån deras förut­sättningar.

Mer om Fysioterapeutprogrammet

En rehabiliteringspatient sitter på en boll och fysioterapeuten hjälper med att sträcka ut benet.

Kontakt

  • Har du övergripande frågor om våra utbildningsprogram och kurser, vänligen kontakta kurssamordnare
  • Caroline Olofsson

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin