Diabetesvård I

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 3ME076

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen ges inom specialistsjuksköterskeprogrammet, inriktning mot diabetesvård, och som fristående kurs. Under kursen sker undervisning inom följande områden:

  • diabetessjukdomens patofysiologi symptom, prevention och prognos
  • behandlingsprinciper vid diabetes
  • vårdvetenskapliga teorier om egenvård
  • att drabbas av livslång sjukdom: förändrade livsvillkor, hälsobegreppet, kris och krisbearbetning
  • diabetessjukdomens senkomplikationer
  • diabetessjuksköterskans roll och samverkan med andra yrkesgrupper.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin