Forskning vid institutionen för medicinska vetenskaper

Vid institutionen för medicinska vetenskaper bedrivs klinisk, preklinisk och translationell forskning inom en rad olika forskningsområden. Institutionen är även värd för ett antal forskningsinfrastrukturer och center.

Epidemiologiska studier

Ett myller av människor som korsar ett övergångsställe.

Vid institutionen för medicinska vetenskaper finns en stark epidemiologisk forskning. Mycket av den grundar sig i de stora kohortstudier som institutionens forskare byggt upp under lång tid, och som fortfarande pågår.

Läs mer om våra epidemiologiska studier

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin