Psykotraumatologi

15 hp

Kurs, Grundnivå, 3PS038

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 25 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen ger en teoretisk utbildning kring olika delar av de psykotraumatologiska grundkunskaperna inkluderande biologiska, psykologiska och sociala aspekter på psykiska trauman. Kursen ger kunskap om krisstöd efter potentiellt traumatiska händelser och behandlingsformer för traumatiserade individer.

Kursen genomförs under två terminer med ett tiotal dagar med föreläsningar och seminarier med obligatorisk närvaro, samt med hemuppgifter emellan. En del av kurslitteraturen är på engelska.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin