En grammatisk beskrivning av meänkieli

Projektets syfte är att skriva en grundlig grammatisk beskrivning av meänkieli på svenska.

  • Period: 2021-01-01 – 2022-12-31
  • Finansiär: Institutet för språk och folkminnen

Beskrivning

Projektet ”En grammatisk beskrivning av meänkieli” har som syfte är att skriva en grundlig grammatisk beskrivning av meänkieli på svenska. Grammatiken kommer att innehålla ljud-, form- och satslära och en introduktion till språkets historia och nutida situation, och kommer att höja språkets ställning och synlighet och utgöra en bas för korpusarbete och läromedel.Projektet utförs i samarbete med Institutet för språk och folkminnen.

Medarbetare: Rogier Blokland, Riitta-Liisa Valijärvi, Elina Kangas

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin