Litteraturvetenskap

Litteraturen har en självklar roll på institutionen inte bara som instrument för språkinlärning eller som förmedlare av kultur och samhälle, utan även som föremål för forskning.

Inom de språk eller språkgrupper som finns representerade på institutionen bedrivs således också forskning och undervisning i litteraturvetenskap.

Institutionens litteraturvetare täcker ett vitt spektrum av forskningsfält inom finsk-ugriska, romanska, slaviska och tyska litteraturer:

 • Transnationella litteraturer
 • Kvinnolitteratur
 • Den posthumana romanen
 • Postkolonial litteratur
 • Litteraturteori
 • Dramastudier
 • Översättningsteori
 • Reselitteratur
 • Receptionsteori
 • 1800-talslitteratur
 • Urban litteratur

Litteraturvetare vid Moderna språk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin