Sylviane Robardey-Eppstein

Universitetslektor i franska, ssk. franskspråkig litteratur vid Institutionen för moderna språk; Romanska språk

Telefon:
018-471 14 32
E-post:
sylviane.robardey-eppstein@moderna.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 L
Postadress:
Box 636
751 26 UPPSALA
Akademiska meriter:
FD, docent i franska, ssk franskspråkig litteratur

Kort presentation

Docent i franska (ssk. franskspråkig litteratur) sedan 2010

Undervisning (nivå B till D)
Handledning av examensarbete (nivå C till E)
Handledning av doktorander

Forskningsinriktning

fransk teater under Romantiken; relation text/scen; teatergenetik, teaterhandskrifter; teaterpoetik; reception av äldre dramatexter/föreställningar; Victor Hugo, Alexandre Dumas d.ä. (med fokus på deras dramatik), Pixerécourt och andra melodramaturger.

Biografi

Forskning

FORSKNINGSINRIKTNING / DOMAINE DE RECHERCHE

 • Fransk 1800-talsteater ssk dram och melodram under Romantiken / Théâtre français du XIXe siècle (drame et mélodrame de la période romantique).
 • Scenanvisningar ; relation och interaktion text/scen / Didascalies ; relations et interactions texte/scène.
 • Teatergenetik ; teaterhandskrifter / Génétique théâtrale ; manuscrits de théâtre.
 • Metateatralitet ; hybriditet och genreöverskridande inom 1800-talsteater / Métathéâtralité ; hybridité et porosités génériques au XIXe siècle.
 • Paratexter och diskurs om teaterpoetik / Paratextes et autres discours sur la poétique théâtrale (XIXe siècle)
 • Victor Hugo, Alexandre Dumas d.ä. (mes fokus på deras dramaproduktion), Pixerécourt samt andra melodramaturger / Victor Hugo, Alexandre Dumas père (leur oeuvre dramatique), Pixerécourt et autres mélodramaturges.

PÅGÅENDE FORSKNING / RECHERCHES EN COURS

 • Scenanvisningar och regianteckningar som för- och eftertext under 1800-talet (= paratexter som spår av teater- och scenkonstens historia) / L’écriture didascalique et autres paratextes théâtraux au XIXe siècle (théâtre français) : enjeux scéniques, éditoriaux et historiques.

 • Utgivning av teaterpjäser (vetenskaplig textedition) : René-Charles Guilbert de Pixerécourt, Mélodrames (Théâtre complet), dir. Roxane Martin, Paris, Classiques Garnier, Bibliothèque du théâtre français, t. I, 1792-1800 (2013), t. II, 1801-1803 (2014), t. III, 1804-1808 (2016), t. V, 1811-1814 (2021), t. VI-XIII (kommande 2022-2030). /
  Édition critique de mélodrames dans René-Charles Guilbert de Pixerécourt, Mélodrames (Théâtre complet), dir. Roxane Martin, Paris, Classiques Garnier, Bibliothèque du théâtre français, tome I, 1792-1800 (2013), tome II, 1801-1803 (2014), t. III, 1804-1808 (2016), t. V, 1811-1814 (2021) + t. VI-XIII (à paraître, 2022-2025)

 • Utgivning av teaterpjäser (vetenskaplig textedition) : Alexandre Dumas père, Théâtre complet (deltar i vol. 3, kommande 2022), Paris, Classiques Garnier, dir. Anne-Marie Callet-Bianco & Sylvain Ledda /
  Éditions critiques dans Alexandre Dumas père, Théâtre complet, Paris, Classiques Garnier, dir. Anne-Marie Callet-Bianco & Sylvain Ledda (1 pièce dans vol. 3, à paraître).

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Övrigt

Sylviane Robardey-Eppstein

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin