Tünde Blomqvist

Universitetslektor i ungerska vid Institutionen för moderna språk; Finsk-ugriska språk

Telefon:
018-471 13 15
E-post:
tunde.blomqvist@moderna.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 L
Postadress:
Box 636
751 26 UPPSALA

Administratör vid Institutionen för nordiska språk; Administrativ personal

Telefon:
018-471 63 59
E-post:
tunde.blomqvist@nordiska.uu.se
Besöksadress:
Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 2
Institutionen för nordiska språk
Postadress:
Uppsala universitet
Institutionen för nordiska språk, Box 527
751 20 UPPSALA
Tünde Blomqvist

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin