Forskning i finsk-ugriska språk

Inom finsk-ugriska språk forskar vi både om språk och om litteratur. Våra forskningsspråk är estniska, finska, samiska språk, ungerska samt mindre finsk-ugriska språk i Norden, Lettland och Ryssland.

Forskning i finsk-ugriska språk

Moderna språks medarbetare inom finsk-ugriska språk arbetar inom ett vitt fält som täcker hela den finsk-ugriska språkfamiljen, från Skandinavien till Sibirien. Medarbetarna skriver regelbundet om många aspekter av de stora språken estniska, finska och ungerska. I Uppsala finns också en stark tradition av forskning om samiska (för närvarande framför allt nordsamiska, sydsamiska och lulesamiska). Dessutom är medarbetarna aktiva inom ett flertal andra områden, med fokus på beskrivning och grammatik för mindre finsk-ugriska språk; för närvarande det permiska språket komi-syrjänska och de mindre språken liviska, meänkieli och sverigefinska. Finsk och ungersk litteraturforskning och forskning om litteratur på de finsk-ungerska minoriteternas språk är också starkt representerad, liksom språkpedagogik och kulturstudier.

Finsk-ugrisk språkvetenskap

Inom språkvetenskap har vi profilområden som:

 • estniska – grammatik, lexikologi, språkteknologi, estniskans historia, estniska som minoritetsspråk, estnisk språkutveckling i Sverige
 • finska – sverigefinska, språk och identitet, tvåspråkighet, språkpedagogik, grammatik
 • Morfo-syntax för mindre Östersjöfinska språk
 • samiska språk – särskilt nordsamiska, lulesamiska och sydsamiska, allmän samisk språkvetenskap samt samisk grammatisk beskrivning
 • ungerska – språkdidaktik, språkpedagogik, dialektologi, översättningsvetenskap
 • språkdokumentation – komi, meänkieli och samiska språk, särskilt nordsamiska och lulesamiska
 • hotade finsk-ugriska språk – särskilt mindre östersjöfinska och samiska språk, finsk-ugriska språk som minoritetsspråk i Sverige, och permiska språk i Ryssland
 • språkkontakt – mellan värmlandsfinska och svenska, samiska och svenska, uraliska språk och ryska, samt mellan finska och somaliska
 • jämförande uralistik

Finsk-ugrisk litteraturvetenskap

Inom litteraturvetenskap har vi profilområden som:

 • finsk-ugrisk minoritetslitteratur i Sverige och Norden, särskilt på finska, meänkieli och samiska
 • ungerskspråkig litteratur i Sverige
 • migrantlitteratur på ungerska
 • finsk sånglyrik

Aktuell forskning

Doktorander

 • Mervi De Heers doktorandprojekt går ut på att undersöka hur man kan dra nytta av språkkontaktinformation i kontexten av kvantitativ historisk lingvistik för att belysa den uraliska språkfamiljens kronologi.
 • Torgny Hedströms doktorandprojekt går ut på att göra en ny, grundläggande kartläggning av de lulesamiska dialekterna där också hänsyn tas till hittills förbisedda dialekter.
 • Olle Kejonens doktorandprojekt går ut på att dokumentera och beskriva jukkasjärvidialekten av nordsamiska i Sverige och Norge.
 • Laura Talvineva undersöker undersöker flerspråkiga familjers (särskilt ungdomars) språkpraktiker och livsvärld med fokus på estniskan i Sverige.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin