Laura Talvineva

Doktorand i finsk-ugriska språk vid Institutionen för moderna språk; Finsk-ugriska språk

E-post:
laura.talvineva@moderna.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 L
Postadress:
Box 636
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Laura Talvineva

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin