Lars-Gunnar Larsson

Professor emer. i finsk-ugriska språk vid Institutionen för moderna språk; Finsk-ugriska språk

Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 L
Postadress:
Box 636
751 26 UPPSALA
Akademiska meriter:
FD

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin