Torgny Hedström

Doktorand i finsk-ugriska språk vid Institutionen för moderna språk; Finsk-ugriska språk

Telefon:
018-471 14 42
E-post:
torgny.hedstrom@moderna.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 L
Postadress:
Box 636
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Mitt doktorandprojekt går ut på att göra en ny, grundläggande kvantitativ kartläggning av de lulesamiska dialekterna där också hänsyn tas till hittills förbisedda dialekter. Jag intervjuar ca 30 personer, vars språk sedan analyseras lexikalt, morfologiskt och fonologiskt/fonetiskt. Preliminärt kommer min avhandling att läggas fram under början av 2025. Jag sysslar även allmänt med samisk morfologi, fonologi, språkhistoria etc. samt med övriga nordeuropeiska språk.

Nyckelord

  • dialectology
  • lexicon
  • morphology
  • phonetics
  • phonology
  • saamic
Torgny Hedström

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin