Magdalena Slyk

Universitetslektor i polska, studierektor för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Institutionen för moderna språk; Slaviska språk

Telefon:
018-471 13 03
Mobiltelefon:
072-999 98 36
E-post:
magdalena.slyk@moderna.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 L
Postadress:
Box 636
751 26 UPPSALA
Akademiska meriter:
FD

Kort presentation

Ämnessamordnare i polska vid Institutionen för moderna språk.

Undervisning i polska på grund- och avancerad nivå samt handledning av examensarbeten. Forskningsintressen polsk litteratur, översättning- och tolkning mellan polska och svenska.

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Övrigt

Magdalena Slyk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin