Igor Venieri

Universitetslektor i italienska vid Institutionen för moderna språk; Romanska språk

Telefon:
018-471 15 21
E-post:
igor.venieri@moderna.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 L
Postadress:
Box 636
751 26 UPPSALA
Igor Venieri

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin