Rekrytering, befordran, meritering

Här finns information om befordran och meritering, samt om rekrytering och anställning av lärare vid samhällsvetenskapliga fakulteten.

Uppsala universitets anställningsordning

Samhällsvetenskapliga fakultetens kompletterande riktlinjer till anställningsordningen

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin