Bibliotekets forskarstöd

Inköpsförslag och fjärrlån

Saknar du något i bibliotekets samlingar?

Böcker och artiklar som inte finns på biblioteket kan beställas som fjärrlån eller kopior.

Beställ fjärrlån och artiklar

Du kan också lämna ett inköpsförslag, så undersöker vi om materialet kan köpas in.

Lämna inköpsförslag

Boka handledning

Du kan boka tid med en bibliotekarie för att få hjälp med till exempel

  • att söka information
  • referenshanteringsprogram
  • program för dataanalys.

Boka handledning

Referera

Biblioteket erbjuder även stöd inom referenshanteringsprogram som EndNote, Zotero och Mendeley.

Referenshantering

Bibliotekets kurser och evenemang

Kontakt

Frågor om bibliotekets forskarstöd? Kontakta Fråga biblioteket.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin