Sökuppdrag

Behöver du hjälp med din systematiska översikt? Vi hjälper dig med metod, litteratursökningar och sökdokumentation.

Systematisk översikt och scoping review

En systematisk översikt är en litteraturöversikt som genom en transparent process försöker identifiera, värdera, välja ut och sammanställa all tillgänglig forskning inom ett avgränsat ämnesområde eller forskningsfråga. En systematisk översikt består av ämnesuttömmande litteratursökningar där ansatsen är att ta alla resultat i beaktande. Biblioteket kan även hjälpa dig med litteratursökningar inför en scoping review. Syftet med en scoping review är i regel att ge en överblick kring tillgänglig forskning och på ett mer övergripande plan urskilja centrala teman.

Läs mer om systematiska översikter i bibliotekets guide

Biblioteket hjälper dig med litteratursökningen

Om du beställer ett sökuppdrag hjälper vi dig med att finslipa frågeställning, inklusions- och exklusionskriterier, ger förslag på databaser, resurser och screeningverktyg och vägleder i de olika stegen i arbetet med den systematiska översikten.

Vi börjar med att bjuda in dig till ett möte för att komma överens om uppdragets utformning. Efter mötet gör vi en preliminär sökning, och när du har godkänt den utför vi sökningen i de överenskomna databaserna och levererar:

  • ett referensbibliotek som du kan öppna i ditt referenshanteringsprogram
    sökstrategin som visar exakt hur vi har sökt
  • listor över vilka referenser som inkluderades från vilken databas före eventuell dubblettrensning.

Leveranstiden varierar beroende på uppdrag. Vi kan ofta leverera litteratursökningar inom 3 veckor men mer omfattande sökningar kan ta längre tid. Ta i beaktning att om det är högt tryck kan din beställning placeras i kö. Vänligen beställ önskad sökning med framförhållning.

Vem kan beställa ett sökuppdrag?

Vi gör sökuppdrag inför systematisk översikt eller scoping review för dig som är anställd vid Uppsala universitet eller Region Uppsala. Tjänsten är avgiftsfri. Studenter hänvisas till att boka handledning med bibliotekarie.

Beställning av sökuppdrag

När du beställer ett sökuppdrag av oss vill vi att du svarar på några frågor kring ditt forskningsområde och den tilltänkta sökningen. Det finns även möjlighet att skicka in beställningen tillsammans med ett PICO om du tänkt arbeta utifrån det.

Beställ sökuppdrag

Beställ sökuppdrag - PICO

PICO

passar för kliniska frågeställningar.

Exempel: Ger naproxen effektivare smärtlindring än ibuprofen för patienter som lider av knäartros?

Population

Patienter som lider av knäartros

Intervention

Användning av naproxen som smärtlindring

Control

I jämförelse med ibuprofen som smärtlindring

Outcome

Ökad smärtlindring, ökad livskvalitet, mindre smärta

Kontakt

Frågor om sökuppdrag och systematiska översikter? Kontakta Fråga biblioteket.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin