Bibliotekets undervisningsstöd

Du som är anställd vid Uppsala universitet kan boka undervisning för studenter, forskare eller doktorander genom biblioteket.

Bibliotekets undervisning för studenter fungerar bäst när de behöver använda informationssökning, referenshantering eller källkritik för att lösa en kursuppgift. Vi planerar gärna lärandemål och innehåll för undervisningspasset tillsammans med dig och utgår från studenternas behov och uppgiftens utformning. Vi anpassar undervisningen efter målgrupp, ämne och forskningsfält.

För att kunna tillgodose dina önskemål om datum och tid är det viktigt att du bokar i god tid. Du som lärare är välkommen att delta i undervisningen. Undervisning ingår i bibliotekets ordinarie stöd och kostar inget extra.

Undervisning i informationssökning och källkritik

Inom informationssökning kan lärandemålen till exempel vara att studenterna ska känna till ämnesspecifika databaser och andra resurser där de kan hitta vetenskaplig litteratur, källmaterial eller forskningsdata. Vi undervisar också om sökteknik och hur studenterna kan bedöma olika sorters informationskällor. Beroende på ämne och nivå kan det också vara aktuellt att söka med kontrollerade ämnesord och att dokumentera sin sökning.

Undervisning i referenshantering

Biblioteket erbjuder undervisning i referenshantering enligt olika referensstilar. Innehållet anpassas efter kursens ämne och nivå. Vi erbjuder även introduktion till referenshanteringsprogrammen Zotero och EndNote.

Undervisning i programvara för databearbetning och -analys

Du kan boka undervisning i programvara för organisering, analys och visualisering av forskningsdata. Det kan vara verktyg för att städa data, analysera kvalitativa och kvantitativa data, komma igång med GIS eller text mining, ordna och annotera bilder eller transkribera intervjuer. Läs mer om bibliotekets stöd inom databearbetning och -analys

Forskare och doktorander

Du kan också boka in oss för din forskargrupp eller doktorander, för stöd inom informationssökning, referenshantering, bearbetning och analys av data, forskningsdatahantering, publiceringsfrågor och andra frågor inom öppen vetenskap, som rovförlag och CC-licenser.

Undervisning med material ur bibliotekets specialsamlingar

Introduktion till specialsamlingarna

Biblioteket tar gärna emot grupper med studenter och forskare som vill ha en introduktion till Uppsala universitetsbiblioteks specialsamlingar. I introduktionen ges en överblick över vilka typer av material som finns och hur man får tillgång till det.

Undervisning kring ett visst material eller forskningsproblem

Biblioteket erbjuder också undervisning som utgår från ett visst material eller forskningsproblem. Undervisningen kan utformas på varierade sätt. Ibland används övningar för att väcka nyfikenhet och skapa idéer kring hur specialsamlingarna kan användas i studier och forskning. Innehållet anpassas efter kursernas inriktning och nivå.

Inkludera specialsamlingsmaterial i dina kurser

För dig som är universitetslärare finns möjlighet att inkludera specialsamlingsmaterial i dina kurser. Du kan använda fysiskt material, digitalt material eller pappersutskrifter. Biblioteket planerar gärna undervisningen tillsammans med dig.

Frågor om bibliotekets undervisningsstöd? Kontakta Fråga biblioteket.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin