Utvärderingar forskning

Uppsala universitets egeninitierade universitetsövergripande forskningsutvärderingar går under benämningen Kvalitet och Förnyelse (KoF).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin