Innovationspris till entreprenörerna bakom Olink Proteomics

Björn Ekström, tidigare vd för Olink och Ulf Landegren, professor i molekylärbiologi, grundade företaget år 2004, tillsammans med fyra av Ulf Landegrens doktorander. Foto: Mikael Wallerstedt

Ulf Landegren, Björn Ekström och Jon Heimer tilldelas Uppsala universitets innovations- och entreprenörspris 2022, som delas ut den 3 juni. De får priset för sina ”framstående entreprenörsgärningar som i förening omvandlat världsledande forskning vid Uppsala universitet till det framgångsrika bioteknikbolaget Olink Proteomics”.

Olink Proteomics har utvecklat en unik plattform för analys av proteinbiomarkörer både i forskning och på kliniken. Företagets vd Jon Heimer var med och bildade företaget 2016, ur moderbolaget Olink Bioscience.

– Det är väldigt inspirerande att folk ser och uppskattar det vi har gjort. Jag tycker också att det är roligt att Uppsala universitet inte bara lyfter fram det akademiska utan även hur forskning kan leda fram till företag som jobbar med viktiga frågeställningar, säger Jon Heimer.

Företaget grundar sig forskning vid Uppsala universitet av professor Ulf Landegren och hans forskargrupp. De första patenten togs redan 1995 och bolaget bildades år 2004 av Ulf Landegren, fyra doktorander och Björn Ekström som blev företagets första vd.

Utvecklade nya tekniker

Under åren som följde utvecklades nya tekniker i nära samarbete med Ulf Landegrens forskargrupp, som resulterade i bolagen Halo Genomics och Q-Linea. Nästa VD var Simon Fredriksson, som utvecklade tekniken bakom Olink Proteomics.

De senaste åren har Olink Proteomics vuxit snabbt. I början var de knappt 30 som jobbade och under de senaste två åren har de gått från 100 till 500 anställda. Det finns en global marknad för produkten, som kan beskrivas som en modern metod att utveckla läkemedel med proteinanalys.

– Det här är ett sätt att hitta nya läkemedelskandidater och gifta dem med rätt patientsubgrupp så att vi blir mycket mer träffsäkra i att behandla rätt patient med rätt behandling i rätt tid, säger Jon Heimer.

– Av de som använder de tio mest sålda läkemedlen idag så är det bara en av fem patienter som har nytta av behandlingen. Det betyder att 80 procent av patienterna inte får någon effekt eller bara biverkningar av läkemedlen. Så det här är en viktig frågeställning.

Huvudkontor i Uppsala

Företaget har sitt huvudkontor i Uppsala och där finns all forskning, utveckling och tillverkning. De har också kontor i Boston, Shanghai och Tokyo med sikte på den globala marknaden. 

I motiveringen står det att Olink Proteomics verkar i universitetets anda ”för en bättre värld”. Är det något som är viktigt för dig, att företaget skapar samhällsnytta?
– Jag tror att det är grundläggande för alla medarbetare i Olink att man vill hjälpa till och bidra till en bättre värld, framför allt med så här viktiga frågeställningar. Det känns extremt motiverande och relevant att vara en spjutspets i världen för morgondagens hälso- och sjukvård, säger Jon Heimer.

Vad är det som har gjort att företaget har blivit så framgångsrikt?
– Vi har löst ett problem som man har velat lösa i decennier. Ulfs fantastiska grunduppfinning har etablerat en teknisk strategi som vi sedan har utvecklat vidare. I Olink Proteomics har vi lyckats kommersialisera den nydanande tekniska innovationen till produkter som löser riktiga frågeställningar och applikationer till stora kundgrupper, säger Jon Heimer.

Olika roller i företagets historia

Även Björn Ekström lyfter fram de unika innovationer som blev själva grunden till Olinks framgångshistoria, tekniker för att detektera proteiner och dna.

– Det sker sällan eller aldrig att man har en så omfångsrik patentportfölj att förvalta. Vi har ju plockat bort en del och sålt till andra företag, för att kunna satsa på det vi velat göra. Hade vi inte haft en så rik repertoar av möjligheter så hade det aldrig gått.

De tre pristagarna har haft olika roller under företaget Olinks historia. Ulf Landegren har förblivit forskare vid Uppsala universitet och har hela tiden satsat på explorativ forskning.

– Jag har haft idéer om problem som borde lösas och kunnat undersöka möjliga lösningar på ett sätt som ett företag kanske inte kan ägna kraft åt. Sen har en lång rad väldigt duktiga doktorander passerat förbi och gjort viktiga insatser, och särskilt Simon Fredriksson var central för utvecklandet av Olinks teknik, säger Ulf Landegren.

Växte organiskt

Björn Ekströms har varit företagsledaren, som byggde upp ett företag tillsammans med Ulf Landegren och hans forskargrupp. Under flera år växte företaget organiskt, utan att ta in riskkapital, bland annat med finansiering från EU.

– Det som gjort mig särskilt lämplig som företagsledare är att jag har både utbildningen och intresset för vetenskapen bakom. Jag kan tala med Ulf om forskningen. Sen finns det alltid ett glapp mellan företagaren som vill göra något av det som finns och forskaren som vill göra nytt. Vi representerar två lika viktiga element för att få helheten att fungera och har lyckats göra det utan att bli ovänner, säger Björn Ekström.

Annica Hulth

Innovations- och entreprenörspriset 2022

Här är motiveringen:

De första mottagarna av Uppsala universitets innovations- och entreprenörspris verkar i universitetets anda ”för en bättre värld”, och personifierar därmed universitetets innovationskraft.

Ulf Landegren, Björn Ekström och Jon Heimer tilldelas Uppsala universitets innovations- och entreprenörspris 2022 för deras framstående entreprenörsgärningar som i förening omvandlat en världsledande forskning vid Uppsala universitet till det framgångsrika bioteknikbolaget Olink Proteomics.

Olinks utveckling demonstrerar på ett tydligt sätt vikten av att kunna använda olika kompetenser och erfarenheter i olika faser av bolagsutvecklingen där resultatet skapar stor kund- och samhällsnytta globalt.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin