Donation till nytt avancerat mikroskop och kompetenscenter

Mikroskopbild av tidigare okänd svamp. Man ser trådar mot svart bakgrund. 

Konfokalmikroskopbild av en okänd svamp odlad på labb. Den var tidigare bara känd från dna i jordprover. Foto: Veera Tuovinen-Nogerius

Entreprenören Sverker Lerheden har i sin hustru Birgitta Sintring Lerhedens namn donerat 7,5 miljoner kronor till Uppsala universitet. Pengarna ska användas för att införskaffa ett avancerat mikroskop som gör det möjligt att i 3D studera och beskriva hittills okända mikroorganismer direkt i komplexa prover, samt för att bekosta uppstarten av ett kompetenscentrum för visualisering av dold mångfald.

Mikroskopet som kommer att köpas in är ett så kallat konfokalmikroskop. Det använder laserljus för att skapa tredimensionella bilder av fluorescenssignaler från biologiska prover. Genom att fånga upp eller filtrera bort den naturliga fluorescensen som olika organismer avger i kombination med specifik infärgning går det att undersöka antingen enskilda arter eller studera hur de olika arterna förhåller sig till varandra och hur de lever.

– Vi vill jobba med dold mångfald eftersom vi känner till endast en liten del av alla arter. Bland svampar, som min grupp studerar, är bara mellan en och fem procent av alla arter beskrivna. De flesta svampar som vi hittar känner vi bara till via deras dna-sekvenser. Vi kan inte beskriva dem om vi inte kan se dem. Vi behöver en bild eller en odling och först då kan vi ge dem ett namn, säger Anna Rosling, prefekt vid institutionen för ekologi och genetik och den som ska ansvara för det nya Kompetenscenter för visualisering av dold mångfald vid Evolutionsbiologiskt centrum (EBC).

Kartlägga mångfald i komplexa prover

Flera forskargrupper vid Uppsala universitet ligger långt fram när det gäller att utforska och kartlägga den biologiska mångfalden i komplexa prover. Främst studerar de svampar, encelliga parasiter, alger och andra encelliga så kallade eukaryota organismer, alltså organismer med cellkärna.

Tack vare donationen kommer nu ett nytt kompetenscenter för storskalig kartläggning av dold mångfald och dess funktioner att kunna startas upp vid EBC. 

– Med det tänkta kompetenscentret kommer vi kunna ta oss an Linnés projekt att beskriva allt levande, säger Anna Rosling.

Åsa Malmberg

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin