Rima Haddad stärker broar mellan språk

Forskarprofilen

rima sitter vid datorn

Rima Haddad studerar barn både i Sverige och i Libanon och reser mellan länderna för att samla in data. Foto: Mikael Wallerstedt

Rima Haddad, en forskare i lingvistik, har ägnat flera år åt att utforska flerspråkighet hos barn. Med fokus på deras berättarförmåga har hennes arbete kastat ljus över hur språkutveckling kan berika barns liv och samhällen i stort. Men hur går forskningen till och vad har hon kommit fram till?

Rima bläddrar i bok

Forskarna pekar och tittar på bilder med barnen.

Forskningen, en del av ett omfattande projekt, undersöker barns flerspråkighet med deltagande från arabisktalande, turkisktalande och tysktalande barn. Mellan 4 och 7 års ålder träffar Rima och hennes kollegor barnen för att samla in data.

– Vi lyssnar på barnens berättelser, pekar och tittar på bilder tillsammans och samlar på så sätt in information, berättar Rima Haddad.

Barnen kommunicerar på sitt modersmål med Rima och på svenska med en kollega. Genom analyser av data utforskar de olika aspekter av språkutveckling, inklusive ordförråd, ordförståelse och berättarteknik.

– En av de mest intressanta slutsatserna är att bakgrundsfaktorer, såsom föräldrars språk och exponering för olika språk, har en betydande påverkan på barnens språkutveckling. Läsning på modersmålet inte bara stärker det språket utan har ingen negativ inverkan på det svenska språket.

Resor mellan Sverige och Libanon

Rima Haddad studerar barn både i Sverige och i Libanon. Hon tar sig tid att resa mellan länderna för att samla in data från olika kulturella bakgrunder. Med egna initiativ kontaktar hon skolor och organisationer i Libanon, där hon spenderat två månader för att samla in data.

– Att arbeta tvärvetenskapligt på det sättet ger mig en bredare förståelse för flerspråkighet och effekterna av det, berättar hon.

Från flerspråkig till forskare

Hennes personliga erfarenhet av att vara flerspråkig har varit en källa till inspiration för hennes forskning. Med en bakgrund av att tala både arabiska och svenska har hon identifierat sig starkt med ämnet och dess betydelse.

– Jag tog min master i lingvistik i Libanon och då var det engelsk lingvistik jag studerade. Sedan studerade jag det också i Skåne. Språk har alltid varit viktigt i min familj, säger Rima Haddad.

Rima visar upp en bok med bilder i

"Att främja modersmålet gynnar inte bara individens språkliga förmåga utan berikar det svenska samhället som helhet", säger Rima Haddad. Foto: Mikael Wallerstedt

Genom att kombinera sin passion för språk med lingvistisk expertis har hon kunnat navigera i detta forskningsfält med framgång.

Med tanke på den positiva inverkan som flerspråkighet har på barns utveckling och samhällets mångfald är det viktigt att lyfta fram betydelsen av att stärka hemspråket.

– Att främja modersmålet gynnar inte bara individens språkliga förmåga utan berikar det svenska samhället som helhet, säger Rima Haddad.

Skolorna spelar en viktig roll

Generellt sett är föräldrarna positiva till att deras barn är flerspråkiga och ser värdet i att bevara deras modersmål. Skolorna spelar en viktig roll i att stödja detta genom att skapa en miljö som uppmuntrar till mångspråkighet och mångkulturell förståelse.

Rima Haddad hoppas att hennes forskning ska öppna dörrar för en djupare förståelse av flerspråkighet och dess inverkan på barns liv.

– Genom att fortsätta att utforska detta område kan vi förbättra stödet för flerspråkiga barn och främja mångfald och inkludering i samhället.

Agnes Loman

Fakta: Rima Haddad

På fritiden: Mycket familjetid och traditionell grekisk dans

Senast lästa bok: Mest barnböcker men även böcker om barn

Favoriträtt: Tabboule (den riktiga alltså, utan russin och couscous!)

Drivkraft som forskare: Att veta sanningen och inspirera – men även deadlines.

Var och när får du dina bästa idéer: När jag ligger i sängen och försöker sova

Dold talang: Min familj, mina vänner och kollegor säger att jag är duktig på att arrangera roliga evenemang.

Om du inte blivit forskare, vad skulle du då ha jobbat med: Grafisk design eller arbete med människorättigheter

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin