Skapar generatorer i balans för vattenkraftsbranschen

Två personer tittar på en pryl i labbet

José Pérez-Loya och Johan Abrahamsson grundade Magström AB tillsammans med Urban Lundin 2014, samma år som de skapade den nya tekniken magnetisk balansering. Foto: Mikael Wallerstedt

För tio sedan var grundarna till Magström fortfarande verksamma på heltid vid Ångströmlaboratoriet, Uppsala universitet. Idag är företaget redo att ta sig an den globala vattenkraftsmarknaden med sin banbrytande teknik för magnetisk balansering av generatorer.

Magström jobbar med synkrona motorer och generatorer och är byggt kring en innovativ lösning för magnetisk balansering.

– Det handlar om ett helt nytt sätt att kompensera för det faktum att ingen generator är perfekt balanserad i grunden. På så sätt löser vi de oundvikliga konsekvenserna av detta – slitage av komponenter som leder till förkortad livslängd, och driftsstopp som orsakar förlorad produktion, säger Johan Abrahamsson.

Resultatet blir en generator i perfekt magnetisk balans, trots mekaniska avvikelser. För vattenkraftverk, som är Magströms primära marknad, innebär det drastiskt minskade kostnader för drift och underhåll, minskade förluster och förlängd livslängd på samhällsviktiga och kapitalintensiva investeringar.

Kompetensmatchning i universitetsmiljö

Magström är en avknoppning från forskning vid institutionen för elektroteknik där grundarna började jobba tillsammans 2014. Urban Lundin som professor och ansvarig för vattenkraftsgruppen, José Pérez-Loya, då doktorand inom elektricitetslära, och Johan Abrahamsson som anslöt till gruppen med en färsk doktorsexamen i elektricitetslära och flera års erfarenhet av forsknings- och utvecklingsarbete från ABB.

– Jag hade doktorerat på en teknisk lösning som visade sig vara intressant för det som Urban och José jobbade med. Dessutom fanns en maskin uppbyggd där de undersökte nya tekniker för generatorer, och med några enkla modifieringar blev den perfekt att testa lösningen på, berättar Johan Abrahamsson.

två personer testar en pryl med liten lampa

Magström är en avknoppning från forskning vid institutionen för elektroteknik där grundarna började jobba tillsammans 2014. Foto: Mikael Wallerstedt

Teamet genomförde det första testet på några veckor och resultatet var lovande. Efter ytterligare ett par, tre månader hade de arbetat fram en kombinerad hård- och mjukvarulösning som i stort har samma funktionalitet som de system som företaget nu bygger för kommersiellt bruk.

Från labbet till pilotinstallation

Samma år, 2014, grundade de tre bolaget Magström och ansökte om patent på sin uppfinning med stöd av UU Innovation och Almi.

– För att gå från den första installationen i labbet till en kommersiell produkt har det tagit tio år. Men då får man tänka att vi samtidigt har forskat och undervisat. Eftersom idén var ny har det funnits mycket forskning att göra på tekniken som vi kunnat publicera och det har varit väldigt bra, och roligt, säger José Pérez-Loya.

En milstolpe på vägen var 2019 då Magström i nära samarbete med Uppsala universitet, Vattenfall, Statkraft, Fortum och Uniper (den sistnämna ingår numera i Fortum), och med ekonomisk stöttning från Energimyndigheten, gjorde en första pilotinstallation i Vattenfalls kraftstation i Porjus.

– Det var den första verkliga installationen och helt avgörande för oss. Med hjälp av lärdomar från den och återkoppling från våra samarbetspartners har vi kunnat förfina tekniken ytterligare men också skaffat oss trovärdighet, vilket är helt avgörande i den här branschen, säger Johan Abrahamsson.

Affärsutveckling i fokus

Uppfinningsrikedom, ett förträffligt tekniskt kunnande och en kommersiell gångbar produkt till trots insåg teamet att det inte skulle vara tillräckligt för att skapa det livskraftiga företag de drömde om. De behövde komplettera teamet med kompetens kopplat till affärsutveckling och bolagsbyggande. Genom företagsinkubatorn UIC träffade de Jonas Listenius som idag är företagets vd.

Under 2021 påbörjade Magström en omfattande satsning mot marknaden som hittills resulterat i ett 80-tal pågående dialoger med vattenkraftsaktörer på sex kontinenter. Hösten 2023 slutfördes den första kommersiella installationen hos Vattenfall, även det en viktig milstolpe för företaget.

två personer tittar på datorn

Vid halvårsskiftet 2021 påbörjade Magström en omfattande marknadsutrullning som hittills lett till ett 80-tal pågående kommersiella dialoger med framförallt vattenkraftsaktörer runtom i världen. Foto: Mikael Wallerstedt

Idag har Magström 18 anställda, en blandning av personer med forskarbakgrund, erfarna industripersoner och yngre talanger. Johan Abrahamsson och José Pérez-Loya gick över till företaget på heltid i början av 2023.

– Att komma till Magström kändes naturligt inte minst för att vi till en början var ungefär samma grupp som på universitetet. Nu är vi såklart fler personer, men att vara bland nya människor hela tiden är också likt universitetsmiljön. Dessutom är det mindre stressigt än när vi delade vår tid mellan forskningen och företaget. Nu kan vi fokusera på ett annat sätt, säger José Pérez-Loya.

Nära samarbete med universitetet

Relationen till universitetet hålls under alla omständigheter levande och vårdas ömt.

– Det är otroligt bra att finnas här i Uppsala. Många av våra anställda har en bakgrund från universitetet och vi är proaktiva för att fånga de bästa studenterna. Just nu har vi sju studenter där några undersöker olika möjligheter att frakta företagets system, andra jobbar med mekanisk konstruktion och design och så har vi några blivande elektroingenjörer, säger José Pérez-Loya.

Men det finns också mer forskning att göra menar han:

– Det finns mycket spännande att forska på i vårt fält och vi har några ansökningar på gång där vi som företag är med. Jag tror det kan bli riktigt intressant från den akademiska sidan.

För José Pérez-Loya och Johan Abrahamsson är det dock fullt fokus på de två system som nu lämnat företagets verkstad för att installeras i sommar. Då bär det av till kraftstationer i både Medelpad och Schweiz.

Sara Gredemark

Magström AB

  • Företaget grundades 2014 av Urban Lundin, José Pérez-Loya och Johan Abrahamsson som då jobbade tillsammans vid institutionen för elektroteknik, Uppsala universitet. Urban Lundin är fortfarande verksam vid universitetet på deltid medan Johan Abrahamsson och José Pérez-Loya arbetar heltid i Magströms verksamhet.
  • Företaget har kontor och tillverkning i Uppsala med strax under 20 medarbetare. Magström engagerar även studenter från Uppsala universitet som gör examensarbete eller jobbar på företaget vid sidan av studierna.
  • Magström tilldelades priset Årets Innovation vid Företagargalan i Uppsala 2024 och är även en av årets vinnare av det lokala näringslivspriset Bona Postulata. År 2020 tog Magström plats på Ny Tekniks 33-lista över Sveriges mest innovativa och lovande unga teknikföretag.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin