SSF-film om Uppsalaforskning inom cybersäkerhet

andré står i labbet vid en dator

"Målet är att utveckla metoder och verktyg som hjälper ingenjörer att tänka på säkerheten i sina system och bygga säkrare system innan en attack inträffar", säger André Teixeira.

I takt med samhällets ökade digitalisering ökar behovet av skydd mot intrång och störningar inom olika styrsystem. André Teixeira vid Uppsala universitet forskar på metoder för att förbättra säkerheten i industriella kontrollsystem – möt honom i en film om Framtidens Forskningsledare av Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF.

Vårt elnät är idag styrt av datorer och sårbart för cyberattacker. Det kan resultera i skador, strömavbrott och få allvarliga konsekvenser för system som styr bland annat energiproduktion, transportsektor och industri. Forskaren André Teixeira vid institutionen för informationsteknologi arbetar med intelligenta autonoma beslutssystem som är säkra och motståndskraftiga mot cyberhot.

– Målet är att utveckla metoder och verktyg som hjälper ingenjörer att tänka på säkerheten i sina system och bygga säkrare system innan en attack inträffar.

För ett par år sen utsågs André Teixeira till en av Framtidens Forskningsledare 7 av SSF. I stiftelsens nya film demonstrerar han en attack där felaktiga mätningar skickas från sensorer till en dator, utan att avslöjas och oskadliggöras. Det finns många olika sätt en angripare kan komma åt ett styrsystem, bland annat genom att blockera kommunikation, införa fördröjningar i signaler eller skicka falska signaler. Angriparen kan även ändra sitt beteende och anpassa sig efter försvarets åtgärder.

– För att säkra system måste forskare tänka som potentiella angripare. Det innebär att man skapar modeller som representerar hur en angripare skulle agera. Sedan byter man till "försvararhatten" och analyserar hur systemet påverkas av attacker.

Idéer från datasäkerhet och kontrollteknik

Tid är dessutom en kritisk faktor i kontrollsystem. Vi förväntar oss att information levereras i tid och där kan tekniker som kryptering öka fördröjningen. Det leder också till problem med systemets prestanda. För att lösa det kombinerar André Teixeira och hans forskargrupp idéer från datasäkerhet med kontrollteknik, och utvecklar nya metoder för att upptäcka och förhindra attacker.

– De nya metoderna kan också användas under designfasen när vi skapar en prototyp av ett system eller en modell av systemet. Då kan vi använda dem för att bedöma säkerheten eller identifiera områden i systemet som behöver extra skydd.

Anneli Björkman

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin