Uppsala universitet satsar offensivt på IT-användningsforskning

Pressmeddelande

Uppsala universitet och World Internet Institute går in i ett fördjupat samarbete med målsättningen att integrera World Internet Institute i universitetet. - Med det fördjupade samarbetet finns nu stor potential att utveckla ett både nationellt och internationellt ledande centrum för IT-användning som motsvarar både forskares och omvärldens behov av ökad förståelse för IT-användning, säger Ewert Bengtsson, professor i datoriserad datoranalys och rektorsråd för IT-frågor på Uppsala universitet. World Internet Institute, WII, har sedan starten år 2000 byggt upp en mycket omfattande verksamhet med en longitudinell panelstudie, där 2000 svenskar årligen intervjuas om sina Internet- och kommunikationsvanor, tillgång och användning av hemelektronik och medieanvändning. Undersökningen genomförs i Sverige av WII, men genom ett omfattande samarbete med ca 25 länder globalt genomförs årliga undersökningar i ett flertal länder, däribland Kina, Sydkorea, Japan, USA, Kanada, Argentina, Tyskland och Storbritannien. - Det känns mycket stimulerande att närmare samarbeta med Uppsala universitet där en tydlig målsättning att organisatoriskt integrera WII:s arbete i universitetets verksamhet präglar arbetet, säger Christoffer Nilsson, VD för World Internet Institute. World Internet Institute byggdes upp i Gävle men flyttade hösten 2004 verksamheten till Hudiksvall och Uppsala. I Hudiksvall finns WIIs säte och navet för industriellt samarbete och utvecklingsarbete. Forskningsverksamheten har sedan i höstas etablerats i Uppsala. - Diskussioner mellan World Internet Institute och Uppsala universitet har förts i två år och har nu landat i en principöverenskommelse. Praktiskt innebär det att Christoffer Nilsson från och med 1 april anställs på halvtid för att aktivt arbeta med att utveckla WII på Uppsala universitet, berättar professor Ewert Bengtsson. World Internet Institute har tills nu varit ett oberoende forskningsinstitut med strategisk finansiering från VINNOVA. Institutet har tydligt arbetat med att tillgängliggöra sina forskningsresultat för näringslivet. Det industriella samarbetet är förlagt till Fiber Optic Valley i Hudiksvall där Sveriges första fungerande testbädd finns för test och utveckling av digitala produkter och tjänster. Uppsala universitet är sedan tidigare medlem i konsortiet runt Fiber Optic Valley, där World Internet Institute är en strategisk part för användarstudier i testbädden. - Genom ett närmare samarbete med Uppsala universitet stärks WII som plattform för forskningsprojekt över flera akademiska discipliner, samtidigt som testbädden i Fiber Optic Valley tydligare kopplas till universitetet, menar Christoffer Nilsson. - Dessutom skapas genom WII och vårt internationella samarbete inom World Internet Project en potential för att utveckla vår forskningsverksamhet genom universitetets infrastruktur. Att Uppsala universitet förmodligen är Nordens ledande IT-universitet gör inte saken sämre. Uppsala universitet har de senaste fem åren genom den virtuella IT-fakulteten aktivt arbetat med att skapa en plattform för tvärvetenskaplig forskning kring IT-användning. Syftet är att stimulera och utveckla samarbeten och forskningsprojekt mellan forskargrupper och institutioner på olika fakulteter. Ett resultat av den virtuella IT-fakultetens arbete var bildandet av NITA (Nationellt IT-Användarcentrum) år 2002. - WII och NITA sitter redan nu i gemensamma lokaler och det finns en förväntan på tydliga synergier mellan verksamheterna. I dagsläget kompletterar vi varandra på ett mycket positivt sätt. I och med det fördjupade samarbetet finns nu stor potential att utveckla ett både nationellt och internationellt ledande centrum för IT-användning som motsvarar både forskares och omvärldens behov av ökad förståelse för IT-användning, säger Ewert Bengtsson. För mer information var vänlig att kontakta: Christoffer Nilsson, VD, World Internet Institute 070/3025481 Ewert Bengtsson, professor i datoriserad bildanalys och rektorsråd för IT-frågor, Uppsala universitet, tfn 018-471 34 67 Anneli Waara

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin