Avvecklingsexamination

Avvecklingsexamination erbjuds på nedlagda kurser där examinationen varit uppdelad och innehållit en tentamen. Examinationen erbjuds vid tre tillfällen fördelade på tre terminer. Nedan listas kurser där avvecklingsexamination erbjuds, tidpunkt samt hur och när du senast ska anmäla dig.

Har du frågor kontakta kursadministrationen

2FE156 Kalkylering, 7,5 hp

Ingick i kurspaket Företagsekonomi A, 30 hp campus, gavs sista gången Vt24.

 • Tillfälle 1/3: Tentamen 14 september. Anmälan görs i Ladok under perioden 1 augusti - 2 september.
 • Tillfälle 2/3: Vt25
 • Tillfälle 3/3: Ht25

2FE255 Ekonomistyrning, 7,5 hp

Ingick i kurspaket Företagsekonomi B, 30 hp campus, gavs sista gången Vt24.

 • Tillfälle 1/3: Tentamen 12 oktober. Anmälan görs i Ladok under perioden 2-30 september.
 • Tillfälle 2/3: Vt25 i februari/mars
 • Tillfälle 3/3: Ht25 i augusti

2FE623/8FE623 Entrepreneurship D / Entreprenörskap D

 • Avvecklingsexamination 3/3: ​Hemtenta i Studium 21 september. Anmälan görs i Ladok under perioden 1 augusti - 9 september.

2FE734 Internationalising the Firm / Internationalisering av företaget

 • Avvecklingsexamination 3/3: Hemtenta i Studium 21 september. Anmälan görs i Ladok under perioden 1 augusti - 9 september.

2FE887 Strategic Corporate Entrepreneurship

 • Avvecklingsexamination 2/3: Ht24 mejla info@fek.uu.se för anmälan och mer information senast 30 oktober 2024.
 • Avvecklingsexamination 3/3: Vt25 mejla info@fek.uu.se för anmälan och mer information senast 15 april 2025.

Masterprogram i företagande och ledning
Masterprogram i redovisning och finansiering

2FE858/8FE858 Business Analysis and Managerial Action / Affärsanalys och ledningens agerande

 • Avvecklingsexamination 3/3: Tentamen 9 november. Anmälan görs i Ladok under perioden 2 september - 28 oktober.

Masterprogram i företagande och ledning
Masterprogram i redovisning och finansiering – ekonomistyrning

2FE819/8FE819 Leadership

 • Avvecklingsexamination 3/3: Ht24: Hemuppgift 7–10 september. Anmälan görs i Ladok senast 26 augusti. Anmälan öppnar i mars.

Masterprogram i företagande och ledning

2FE859 The Global Firm / Det globala företaget

 • Avvecklingsexamination 3/3: Tentamen 19 oktober. Anmälan görs i Ladok under perioden 2 september - 7 oktober.

Internationellt företagande

2FE866 Corporate Strategy

 • Avvecklingsexamination 3/3: Salstenta 7 september. Anmälan görs i Ladok senast 26 augusti.

2FE867 Managing the Multinational Corporation

 • Avvecklingsexamination 2/3: Ht24
 • Avvecklingsexamination 3/3: Vt25

2FE868 International Human Resource Management

 • Avvecklingsexamination 2/3: Saltenta 7 december. Anmälan görs i ladok senast den 25 november
 • Avvecklingsexamination 3/3: Vt25

2FE882 Internationalisation of Business / Internationalisering av företaget och dess verksamhet

 • Avvecklingsexamination 3/3: E-tenta i sal 26 oktober. Anmälan görs i Ladok senast 14 oktober.

Marknadsföring

2FE853/8FE853 Service Logic in Marketing

 • Avvecklingsexamination 3/3: Hemtenta 25 november. Anmälan görs i Ladok under perioden 1 september - 13 november.

2FE865 Business to Business Marketing

 • Avvecklingsexamination 1/3: Saltenta 7 september. Anmälan görs i Ladok senast den 26 augusti.
 • Avvecklingsexamination 2/3: Vt25
 • Avvecklingsexamination 3/3: Ht25

Organisation

2FE860 Advanced Organisation Theory

 • Avvecklingsexamination 3/3: Ht24

2FE869 Institutional Analysis of Organisations

 • Avvecklingsexamination 2/3: Ht24
 • Avvecklingsexamination 3/3: Vt25

2FE871 Research Process and Academic writing

 • Avvecklingsexamination 2/3: Saltenta 7 december. Anmälan görs i ladok senast den 25 november
 • Avvecklingsexamination 3/3: Vt25

Masterprogram i redovisning och finansiering

2FE873 Financial Statement Analysis

 • Avvecklingsexamination 3/3: Ht24

Finansiering
Redovisning

2FE854 Corporate Governance and Financial Decisions

 • Avvecklingsexamination 3/3: Ht24​

2FE879 Regulation, Accounting and Control in the Financial Sector

 • Avvecklingsexamination 3/3: Ht24

Finansiering

2FE855 Investments

 • Avvecklingsexamination 3/3: Ht24

2FE856 Advanced Company Valuation

 • Avvecklingsexamination 3/3: Ht24

Redovisning

2FE877 Advanced Financial Accounting

 • Avvecklingsexamination 2/3: Ht24
 • Avvecklingsexamination 3/3: Vt25

2FE878 Auditing

 • Avvecklingsexamination 3/3: Ht24

Ekonomistyrning

2FE874 Role and Techniques of a Controller/CFO

 • Avvecklingsexamination 3/3: Ht24

2FE875 Management Control Philosophies

 • Avvecklingsexamination 3/3: Hemtenta 11-28 oktober. Anmälan görs till info@fek.uu.se senast 30 september.

2FE876 Leading and Controlling Organisational Change

 • Avvecklingsexamination 2/3: Ht24
 • Avvecklingsexamination 3/3: Vt25

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin