Övergångsställe med människor som rör sig över

Ökad kunskap om migration och samhälle

Uppsala Immigration Lab bedriver forskning om ekonomiska och sociala frågor som formar vår framtid. Genom samarbeten mellan forskningsområden och dialog med samhällsaktörer skapar vi förutsättningar för forskning och policyutveckling.

Samtal

Uppsala Immigration Lab

Våra forskare deltar ofta i olika typer av samtal om sin forskning. Det kan handla om panelsamtal, poddar och föreläsningar. Lyssna och titta gärna!

Panelsamtal om invandring och arbetsmarknaden

Olof Åslund, gästprofessor och vetenskaplig ledare vid UIL, i ett samtal om invandring, arbetsmarknaden och ekonomin tillsammans med Annika Sundén, nationalekonom och tidigare analyschef på Arbetsförmedlingen, Laura Hartman, chefsekonom hos LO och Patrik Karlsson, arbetsmarknadsexpert på Svenskt Näringsliv. Samtalsledare är Bengt Westerberg. Samtalet anordnades av Institutet för framtidsstudier.

Lyssna på fler samtal

Senast uppdaterad: 2023-04-28