Ungas identitetsformering i det multietniska samhället

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 4PE152

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen behandlar teorier och perspektiv som varit och är centrala för att förstå ungdomars identitetsformeringar i ett multietniskt samhälle. Kursen lyfter särskilt frågor om ungdomars olika strategier när det gäller etnisk identifikation samt processer av rasifiering och kulturalisering.

Kursen ges sen eftermiddag/kväll.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin