Betongbyggnad II

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1TE402

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1TE402
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Teknik G1F
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 december 2011
Ansvarig institution
Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Behörighetskrav

Betongbyggnad I, Stålbyggnad, Träbyggnad eller motsvarande kunskaper.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • beskriva de vanliga beräkningsmodellerna för bestämning av moment i betongplattor samt beräkna dimensionerande moment i betongplattor med den s k standardmetoden (tabellmetoden).
  • beräkna nedböjningar i betongkonstruktioner.
  • utföra beräkningar för avkortning och förankring av armering i betong.
  • beräkna betongpelares och väggars bärförmåga med den förenklade metoden samt redogöra för hur man vid denna metod beaktar inverkan av andra ordningens moment.
  • beräkna bärförmågan hos betongpelare/vägg utsatta för normalkraft och moment (tryck och böjning) samt redogöra för de förhållanden som beaktas med de modifierade värdena på böjstyvheten.
  • bskriva principen för förspänning av betongkonstruktioner samt de faktorer som påverkar en spännbetongkonstruktions verkningssätt och bärförmåga, såsom friktionsförlust, långtidseffekter av krympning, krypning och relaxation, samt beräkna deras inverkan.
  • beräkna tvärsnittsdata för spännbetongkonstruktioner samt bärförmågan för enkla spännbetongbalkar.
  • beskriva verkningssätt och beräkningsmodell för analys av betongbalkar utsatta för vridmoment.
  • beskriva beräkningsmodellen för kontroll av genomstansning vid pelarunderstödda betongplattor samt beräkna enkla lastfall.
  • utföra enkla armeringsritningar.

Innehåll

Betongplattor. Bestämning av dimensionerande moment i fyrsidigt eller tresidigt upplagda plattor med standardmetoden (tabellmetoden). Kontroll av genomstansning vid pelarunderstödda plattor.

Betongpelare. Dimensionering av pelare påverkade av normalkraft och transversallast.

Betongbalkar påverkade av vridmoment. Beräkning av bärförmåga för konstruktionselement med resp. utan vridarmering.

Förspända betongkonstruktioner. Verkningssätt, metoder för förspänning. Dimensionering av balkar.

Undervisning

Föreläsningar och räkneövningar. Inlämningsuppgift.

Examination

Inlämningsuppgifter, 3 hp. Tentamen med teori- och räkneuppgifter, 2 hp

Övriga föreskrifter

Kursen ersätter den tidigare kurser Betongbyggnad II, 1BI115 och kan inte medräknas i en examen samtidigt med denna.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin