Samverka med vetenskapsområdet för medicin och farmaci

Samverkan är allt vi gör där vår kunskap och forskning kommer till praktisk nytta.

Hallym-Uppsala

Samarbetet mellan Uppsala universitet och Hallym University inleddes 2005.

Hallym-Uppsala Symposium är en central del i samarbetet och arrangeras växelvis av universiteten. Till de ämnen som varit i fokus hör antibiotika, läkemedelsutveckling, stamceller, regenerativ medicin samt flera andra starka forskningsområden vid de två akademierna.

Läs mer om samarbetet Hallym-Uppsala

En Uppsala universitet-flagga och en sydkoreansk flagga bredvid varandra.

Är du alumn?

Engagera dig i vår alumnverksamhet och låt oss fortsätta inspirera dig i din yrkesroll.

Läs mer om hur du kan engagera dig som alumn

Vi vill samverka

Kontakta oss så berättar vi mer om vårt arbete med samverkan vid Uppsala universitets vetenskapsområde för medicin och farmaci.

Kontakt

Maria Ferletta, ansvarig handläggare för kommittén för samverkan

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin